Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Prezes UZP wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16)

Prezes UZP wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16).
W dniu 13 kwietnia 2017 r. Prezes UZP wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych. Prezes UZP skorzystał z tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykładnią pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” użytego w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

I posiedzenie Rady Zamówień Publicznych

I posiedzenie Rady Zamówień Publicznych
6 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się I posiedzenie Rady Zamówień Publicznych, które prowadził Pan Janusz Niedziela, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych. W obradach Rady uczestniczyła także Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas tego posiedzenia Rada wyłoniła spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady. Został nim Pan Tomasz Czajkowski.

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

Powołanie Rady Zamówień Publicznych
W dniu 6 marca 2017 roku w siedzibie Ministra Rozwoju powołano członków Rady Zamówień Publicznych. Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów wręczył akty powołania członkom Rady Zamówień Publicznych. W skład Rady weszli:

Powstanie ostatni, brakujący odcinek autostrady A1

Powstanie ostatni, brakujący odcinek autostrady A1
Podstawową potrzebą jest dokończenie szkieletu komunikacyjnego kraju. Podjęliśmy zatem decyzję o przyspieszeniu realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1 łączącej północ i południe Polski. Odcinek z Tuszyna do Częstochowy pozwoli na pełne skomunikowanie polskich portów w Gdańsku i Gdyni z centralną i południową Polską, a także z naszymi południowymi sąsiadami: Czechami i Słowacją. Dzięki temu poprawi się konkurencyjność sektora gospodarki morskiej – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 20 października 2016 r. podczas konferencji prasowej.

W konferencji, zorganizowanej na budowie autostradowej obwodnicy Częstochowy, wzięli udział: wiceminister Jerzy Szmit, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej - czerwiec 2016

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej - czerwiec 2016
46 informacji o rozstrzygniętych przetargach opublikowano w czerwcu 2016 roku. Ich łączna wartość wyniosła prawie 28 mln zł.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Serwis Pressinfo.pl organizatorzy z województwa lubelskiego i mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowo-bankowej w badanym okresie – po 7 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie (5) i podkarpackie (4).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest śląskie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła 7,4 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa mazowieckie z łączną kwotą 6,7 mln zł oraz lubuskie – 2,8 mln zł.

A1 dłuższa o 40 kilometrów

A1 dłuższa o 40 kilometrów
40-kilometrowy odcinek autostrady A1 od Strykowa do Tuszyna jest otwarty! To kontynuacja budowy tej strategicznej drogi łączącej południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem przez: Katowice, Łódź i Gdańsk. Nowa trasa ma klasę techniczną „A”, zatem może przenosić ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony. Każda z dwóch jezdni ma po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy i pas awaryjny o szerokości 3 metrów, natomiast pas rozdzielający jezdnie ma 12,5 metra szerokości, co oznacza, że w przyszłości można dobudować trzeci wewnętrzny pas ruchu, do czego przystosowane są także wszystkie obiekty. Maksymalna prędkość na nowo wybudowanej drodze będzie wynosiła 140 km/h.

Ostatnia umowa na budowę S5 Poznań – Wrocław w Wielkopolsce podpisana

Ostatnia umowa na budowę S5 Poznań – Wrocław w Wielkopolsce podpisana
Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Radomicko (bez węzła) – w. Leszno Płd. Jest to ostatni z odcinków S5, który będzie realizowany na terenie Wielkopolski. Wykonawca konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A oraz Mota Engil, Engenharia e Constructao S.A na realizację zadania ma 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Wartość umowy to ponad 443 mln zł. brutto. W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, dwa węzły drogowe w ciągu S5: Święciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno).

Ogłoszono przetarg na realizację tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu

Ogłoszono przetarg na realizację tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu
GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tunelu, który połączy wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Stało się to możliwe po podpisaniu wczoraj aneksu do porozumienia z 2007 roku pomiędzy Ministerstwem infrastruktury i Budownictwa, Generalną Dyrekcją dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezydentem Świnoujścia w sprawie realizacji stałego połączenie wysp Uznam i Wolin. Na jego mocy GDDKiA będzie się zajmowała prowadzeniem tej inwestycji, natomiast jej finansowanie i późniejsze utrzymanie będzie leżało w gestii Miasta Świnoujście (z wykorzystaniem środków UE). Obecnie komunikację centrum Świnoujścia z resztą Polski zapewniają promy kursujące przez cieśninę Świna, czas oczekiwania na przeprawę często wynosi wiele godzin, szczególnie w okresie wakacyjnym, dodatkowo promy są wrażliwe na warunki pogodowe.

Jak budować bezpieczne drogi?

Jak budować bezpieczne drogi?
Liczba wypadków drogowych w Polsce maleje od kilku lat. Według statystyk policji, w 2014 roku było ich niecałe 35 tys. (w 2013 r. – prawie 36 tys., w 2012 r. – ponad 37 tys.) [1]. To zasługa nie tylko kierowców. Wpływ na bezpieczeństwo kierujących i pieszych mają również technologie, które zastosowano przy budowie dróg, oraz odpowiednie ich projekty, sprzyjające np. lepszej widoczności czy skróceniu drogi hamowania. W Polsce dynamicznie przybywa nowoczesnej infrastruktury drogowej. A ta oznacza nie tylko lepszy komfort podróży, ale też bezpieczniejszą podróż do domu, pracy czy na wakacje. Jak pokazują wyniki badań politechnik w Gdańsku i Krakowskie, to właśnie nowoczesna sieć dróg daje aż 67% szans na skuteczną ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg.

GDDKiA ogłasza dialog techniczny dla S19

GDDKiA ogłasza dialog techniczny dla S19
Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S19 odc. Kielanówka (węzeł Rzeszów Płd.) - Barwinek (gr. państwa) wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Dotyczy zadań:
  • Węzeł Rzeszów Płd. - węzeł Babica, dł. 10,3 km, w ramach którego planowany jest tunel o dł. 1,35 km;
  • Węzeł Babica - węzeł Domaradz, dł. 23,4 km, w ramach którego planowane są 3 tunele o dł.: 1,75 km, 1,6 km i 1,2 km.
Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie przez GDDKiA wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy oraz szacowaniu wartości w zakresie ustalonym poniżej.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie