Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
W sekcji Przegląd prasy – wybrane z tygodnia chcemy zwrócić uwagę na najciekawsze artykuły prasowe z zakresu zamówień publicznych, jakie ukazały się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Nasza redakcja na bieżąco śledzi prasę specjalistyczną jak i tą ogólnie dostępną. Staramy się aby nie umknęły nam żadne istotne informacje z zakresu zamówień publicznych. Szczególnie interesujące pozycje przedstawiamy poniżej w formie skróconej z dokładnym podaniem źródła, gdzie znaleźć można pełna wersję artykułu.

Tydzień 20, 15-21.05.2017 roku

Podmiot w restrukturyzacji też ma prawo ubiegać się o zamówienie publiczne.
Przedsiębiorstwa w fazie restrukturyzacji lub planujące do niej przystąpić często zastanawiają się, czy wziąć udział w przetargu. Zdobycie zamówienia publicznego zwiększa bowiem szansę firmy na poprawę jej sytuacji. Z kolei państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne są zobowiązane do stosowania postanowień ustawy – Prawo zamówień publicznych. Czy zgodnie z tą regulacją podmioty borykające się z kłopotami finansowymi mogą w ogóle ubiegać się o zamówienia publiczne? Czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie powoduje konieczności zakończenia z nimi współpracy?

Tydzień 19, 8-14.05.2017 roku

KE krytycznie o pomyśle Macrona w sprawie zamówień publicznych.
Wybrany w niedzielę na prezydenta Francji Macron przedstawił plan wprowadzenia w UE przepisów, które ograniczałyby dostęp firmom spoza Unii do kontraktów w ramach zamówień publicznych na rynku unijnym. Według części mediów, Macron chce zablokować dostęp brytyjskich przedsiębiorstw do udziału i wygrywania w unijnych przetargach po Brexicie. Jeśli taka propozycja zostałby przejęta przez UE, z pewnością uderzyłaby np. w brytyjskie firmy działające w sektorze budowy dróg i linii kolejowych.

Tydzień 18, 1-7.05.2017 roku

Zbędne mnożenie formalności przy przetargach: Zamawiający żądają kompletu dokumentów od wszystkich firm.
Miało być tak – do składanych ofert wykonawcy dołączają albo oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu, albo – przy droższych zamówieniach – jednolity europejski dokument zamówienia (również rodzaj oświadczenia, ale wypełniany według określonego wzoru; dalej: JEDZ). Dopiero na sam koniec od firmy, której oferta uzyskała najwyższą punktację, żąda się kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu i brak podstaw do wykluczenia. Pozostali przedsiębiorcy nie muszą już zawracać sobie tym głowy. Dzięki odformalizowaniu procedur oszczędzają czas i oni, i sami zamawiający.

Tydzień 17, 24-30.04.2017 roku

Jak przedsiębiorca może skłonić zamawiającego do podziału przetragu.
Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w połowie 2016 r., ma zdopingować zamawiających do częstszego dzielenia zamówień na części. Chodzi to, żeby szerszy dostęp do przetargów zyskały małe i średnie firmy. Obciążono zamawiających obowiązkiem pisemnego uzasadnienia powodów, dla których danego zamówienia nie podzielono na części. A to w praktyce oznacza, że zamawiający nie ma już zupełnej swobody przy podejmowaniu decyzji. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wskazał wprost, że uzasadnieniem nie mogą być wyłącznie korzyści organizacyjne po stronie zamawiającego. REKLAMA Mniejsi przedsiębiorcy zyskali narzędzia, by w uzasadnionych przypadkach wymóc na zamawiających, aby podziału dokonali. W sytuacji, gdy uzasadnienie nie spełnia przesłanek dyrektywy albo zupełnie je pominięto, mogą np. wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przegląd ostatnich wyroków wskazuje, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcom udaje się doprowadzić do upragnionego podziału. Dziś opisujemy, jakie narzędzia ma przedsiębiorca, aby sięgnąć po część zamówienia, którego pierwotnie nie podzielono na pakiety.

Tydzień 16, 17-23.04.2017 roku

CBA analizuje zamówienia publiczne TVP z ostatnich pięciu lat.
Kaczorek wyjaśnił, że od stycznia 2017 r. analizowane są wybrane decyzje TVP, m.in. dotyczące zakupu sprzętu do archiwizacji cyfrowej, ale też inne zamówienia.Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawdzają zgodność z przepisami procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych - powiedział PAP.

Tydzień 14, 3-9.04.2017 roku

Czy nazwy podwykonawców muszą być podane w ofercie.
Wciąż nie wiadomo, czy nazwy podwykonawców zamówienia publicznego trzeba podawać już na etapie składania ofert. Krajowa Izba Odwoławcza do tej pory nie pomagała rozstrzygnąć tej kwestii – w lutym tylko w ciągu kilku dni wydała trzy odmienne rozstrzygnięcia. Po naszym tekście przyznaje, że dostrzegła niespójność wykładni przepisów, i zapowiada, że wypracowana będzie jednolita linia orzecznicza.

Tydzień 12, 20-26.03.2017 roku

MON nie powinien kupować samolotów dla VIP-ów z wolnej ręki. Nie było przesłanek
Przed niespełna dwoma tygodniami Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej unieważnił negocjacje na zakup jednego używanego i dwóch nowych samolotów „średnich” dla VIP-ów, które mogłyby pokonywać trasy transatlantyckie. Dzień później, 10 marca, poinformowano o wszczęciu nowego postępowania, które ma doprowadzić do udzielenia zamówienia – tym razem z wolnej ręki. Podstawa prawna? Zamawiający wskazuje na aż trzy oddzielne przesłanki umożliwiające zastosowanie tego nadzwyczajnego trybu. Poprosiliśmy o ich ocenę dwóch niezależnych ekspertów od wielu lat specjalizujących się w przetargach, autorów komentarzy do przepisów o zamówieniach publicznych. Zdaniem obydwu żadna ze wskazanych przesłanek nie ma jednak zastosowania do zakupu samolotów dla VIP-ów.

Tydzień 11, 13-19.03.2017 roku

Zamówienia publiczne: Koniec z rozbieżnym orzecznictwem.
Od wielu lat uczestnicy rynku zamówień publicznych jako jeden z głównych jego mankamentów wymieniają niejednolitość orzecznictwa. O ile w pierwszej instancji sprawy przetargowe rozstrzyga jeden organ – Krajowa Izba Odwoławcza, o tyle w drugiej trafiają już one do sądów okręgowych właściwych dla siedziby zamawiającego, czyli do jednego z 45 SO. Skarg tych jest stosunkowo niewiele (w 2015 r. – 179), a więc nierzadko zdarza się, że trafiają do sędziów, którzy pierwszy raz w życiu muszą wziąć do ręki ustawę – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Trudno więc się dziwić, że rozstrzygnięcia bywają mocno rozbieżne. Niebawem jednak ma się to zmienić.

Tydzień 10, 6-12.03.2017 roku

Zamówienia publiczne - procedura odwrócona.
W wyniku ostatniej dużej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP), która weszła w życie 28 lipca 2016 r., do ustawy tej wprowadzono tzw. „procedurę odwróconą" (art. 24aa), którą zamawiający mogą stosować w trybie przetargu nieograniczonego. Większość obserwatorów była przekonana, że to umożliwi podważanie poprawności zwycięskich ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zinterpretowała jednak nowy przepis inaczej i od kilku miesięcy w podprogowych przetargach konsekwentnie odrzucała odwołania, w których konkurenci kwestionowali rozstrzygnięcia przetargów. Z kolei Urząd Zamówień Publicznych równie konsekwentnie zaskarża te decyzje do sądów okręgowych. Te zaś są już mniej konsekwentne.

Tydzień 9, 27 lutego - 5.03.2017 roku

Przetargi poniżej progów unijnych: Firmy wciąż nie wiedzą czy mogą się odwoływać.
Jedna z największych zagadek interpretacyjnych dotyczących zamówień publicznych wciąż daleka jest od rozwiązania. Chodzi o przetargi poniżej progów unijnych. Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów poszerzyła możliwość wnoszenia w nich odwołań. Większość obserwatorów była przekonana, że to umożliwi podważanie poprawności zwycięskich ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zinterpretowała jednak nowy przepis inaczej i od kilku miesięcy w podprogowych przetargach konsekwentnie odrzucała odwołania, w których konkurenci kwestionowali rozstrzygnięcia przetargów. Z kolei Urząd Zamówień Publicznych równie konsekwentnie zaskarża te decyzje do sądów okręgowych. Te zaś są już mniej konsekwentne.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie