NowePrzetargi.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „Zamówienia publiczne 2018: przełomowe problemy, elektronizacja – praktycznie”

OGÓLNOPOLSKI KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „Zamówienia publiczne 2018: przełomowe problemy, elektronizacja – praktycznie”

Temat:OGÓLNOPOLSKI KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: „Zamówienia publiczne 2018: przełomowe problemy, elektronizacja – praktycznie.
Trener:wielu prelegentów
Data rozpoczęcia:2018-04-16
Czas trwania:2 dni
Miejsce:Lidzbark Warmiński, Hotel Krasicki, ul. Zamkowa 1, godz. 11:00-rozpoczęcie I dnia, 16:00 - zakończenie II dnia
Cena:1490,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 1490,- zł + VAT 23% w pozostałych przypadkach
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Kongres Zamówień Publicznych Lidzbark Warmiński 16-17 kwietnia 2018

Kongres Zamówień Publicznych Lidzbark Warmiński 16-17 kwietnia 2018

Wystąpią:

 • Iwona Bendorf-Budnorf
 • Jacek Sadowy
 • Jacek Jerka
 • Piotr Sperczyński
 • mec. Łukasz Bochenek
 • Ewa Żak
 • mec. Łukasz Mackiewicz
 • mec. Magdalena Grochowska
 • mec. Krzysztof Sawicki

Sylwetki prelegentów na stronie internetowej: Ogólnopolski Kongres Zamówień Publicznych – Lidzbark Warmiński, 16-17 kwietnia 2018 r.

MapaDzień I – poniedziałek, 16 kwietnia:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia, 11.00-18.00 – dzień konferencyjny (przerwa obiadowa: 13.00-14.00):

 

Wystąpienia prelegentów:

 • Jacek Sadowy: „Zasady wyboru reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych w roku 2016”
 • Łukasz Bochenek: „Oferty – podwykonawca i podmiot udostępniający potencjał w ofercie Wykonawcy”

Ewa Żak: „Badanie i ocena ofert – odrzucenie oferty”

 • Krzysztof Sawicki: „Umowa w sprawie Zamówienia publicznego – fakty i mity”
 • Łukasz Mackiewicz: „Dokumenty i oświadczenia w postępowaniu”
 • Magdalena Grochowska: „Umowa na roboty budowlane przy inwestycjach drogowych z uwzględnieniem zapisów Prawa zamówień publicznych – optymalna konstrukcja, realizacja, aneksowanie, sytuacje sporne – problemy praktyczne”

 

Pierwszego dnia Kongresu przewidujemy również prezentacje dostępnych narzędzi elektronizacji zamówień publicznych wraz z panelem dyskusyjnym

 

Dzień II – wtorek, 17 kwietnia:

do godz. 9.00 – śniadanie, 9:00-12:00 – BLOK I – warsztaty w trzech salach konferencyjnych:

 

A. Jacek Jerka – Warunki udziału w postępowaniu / Elektronizacja zamówień publicznych w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji:

 • Warunki udziału w postępowaniu – warunki udziału i prawidłowy sposób ich potwierdzania oraz brak podstaw do wykluczenia – praktyczne wskazówki.
 • Elektronizacja zamówień publicznych – jak w początkowym okresie zabezpieczyć potrzeby zamawiającego w zakresie narzędzi elektronicznych zamówień publicznych – doświadczenia praktyczne.

B. Piotr Sperczyński – Elektronizacja zamówień publicznych praktycznie po 18 kwietnia 2018 roku – wymogi prawne, kwestie organizacyjne, rozwiązania praktyczne:

 • Strona organizacyjna/techniczna/programowa.
 • Modyfikacja ogłoszeniu o zamówieniu i treści siwz – obowiązek czy możliwość?
 • Zmiany w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego
 • Kwoty progowe – zestawienie zmian i wymagań/ także w procedurach o wartości zamówienia od 30 000 euro.
 • Zestawienie / prosty schemat komunikacji zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach publicznych.
 • Czy EZP w trakcie realizacji umowy będzie miała zastosowanie – jeżeli TAK to w jakich przypadkach.
 • Czy elektronizacja zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy będzie miała zastosowanie – jeżeli TAK to w jakich przypadkach?

C. Łukasz Mackiewicz – Przetarg nieograniczony w procedurze prostej i odwróconej:

 • Przetarg nieograniczony w procedurze prostej i odwróconej – podobieństwa i różnice.
 • Praktyczne konsekwencje wyboru procedury odwróconej.

   

  12:00-13:00 – przerwa obiadowa

  13:00-16:00 – BLOK II – warsztaty w trzech salach konferencyjnych

   

  D. Iwona Bendorf-Bundorf – Naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych a kontrola i odpowiedzialność osób prowadzących procedurę udzielenia zamówienia publicznego, członków komisji przetargowych i kierownika zamawiającego oraz odpowiedzialności wykonawcy:

  • Odpowiedzialność osobowa w praktyce:
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność z tego tytułu w praktyce.
  • Odpowiedzialność karna związana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych – prawne skutki działania lub zaniechania osób prowadzących procedurę udzielenia zamówienia publicznego.
  • Odpowiedzialność pracownicza na podstawie przepisów Kodeksu pracy w sytuacji braku zaistnienia podstaw prawnych do pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub przepisów kodeksu karnego.
  • Odpowiedzialność wykonawcy na mocy przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  • Obowiązki zamawiającego i wykonawcy w przypadku podejrzenia działania niezgodnego z przepisami prawa.
  • Obowiązki organów kontrolnych i skutki zaniechania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku stwierdzenia naruszeń.

  E. Ewa Żak – Badanie i ocena ofert (jurysdykcja wezwania):

  • Zakres dokumentów.
  • Oświadczenie własne.
  • Grupa kapitałowa.
  • Tryb art. 26 ust. 1 i 2 czy tryb art. 26 ust. 3?
  • Termin czy ważność dokumentu? – wezwanie do uzupełnienia – treść, forma, wady:
  • Skutki wezwania
  • Niezbędne inne dokumenty
  • Wadium a uzupełnienie

  F. Łukasz Bochenek – Odrzucenie oferty w praktyce – skutki prawne – studium przypadku:

  • Omówienie przesłanek.
  • Rażąco niska cena.
  • Poprawianie treści oferty.
  • Błędy w obliczeniu ceny.
  • Wyjaśnienia treści oferty.
  • Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań.
  • Nieprawidłowości w gwarancjach wadialnych.
  • Skutki prawne odrzucenia oferty – analiza szczególnie trudnych sytuacji.
  • Dyskusja.

  Uczestnicy:

  Kongres przeznaczony jest dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Informacje dodatkowe:

   

  Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

  UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

  Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Zapytanie dotyczące szkolenia:

  Skopiuj link do tego szkolenia

  Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

  Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

  Nowości na forum

  Statystyki forum:

  Liczba użytkowników: 71159
  Liczba postów: 137362
  Liczba tematów: 17095

  infolinia szkoleniowa 801 889 888

  Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

  Najnowsze pliki do pobrania

  Icon
  Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

  Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

  Icon
  Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

  Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

  Icon
  Instrukcja - opis systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

  Instrukcja - opis systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

  Pisaliśmy o…

  art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz ogłoszenia zamieszczane w BZP opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Piotr Sperczyński poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie usługi niepriorytetowe Wokanda KIO wydatki według rodzajów wykaz usług niepriorytetowych zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie