NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Kraków 11-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Kraków 11-06-2018

Temat:Pierwsze tygodnie stosowania elektronicznych zamówień - konieczne zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia postępowania już od 30 000 euro. RODO – ochrona danych w zamówieniach publicznych.
Trener:Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia:2018-06-11
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.


Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2018.05.09]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Przekazano same przydatne informacje.

Specjalista ds. Przetargów i Ofert / Firma prywatna [2018.05.09]:

Prowadzący przekazał i omówił zagadnienia w bardzo dostępny sposób.

Dyrektor/ Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.05.09]:

Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.05.09]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Świetny wykładowca o ogromnej wiedzy i potrafiący ją przekazać. Bardzo dobra organizacja.

Kierownik / Szpital [2018.05.09]:

Szkolenie pozwala na usystematyzowanie potrzebnej wiedzy.

Informatyk / Firma prywatna [2018.05.09]:

Szkolenie bardzo dobre, a zadowalającej formie.

Inspektor ds. Technicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Bardzo rzetelne i fachowe szkolenie. Wiedza została przekazana w prosty i przejrzysty sposób zrozumiały dla każdego.

Naczelnik / Urząd Miasta [2018.05.08]:

Szkolenie interesujące i przydatne w praktyce. Pan Piotr zawsze zwróci uwagę na szczegóły, które umykają w praktyce.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo rzetelne, pokazujące rozwiązania, które nie są omawiane i poruszane na innych szkoleniach.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji / Gmina [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące. Przekazano dużo ważnych informacji przepisów.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy [2018.05.08]:

Szkolenie uzupełniło moją wiedze z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Przekazano dużo istotnych informacji i zmian w przepisach dotyczących samej procedury przetargowej.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Zadań Inwestycyjnych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolący bardzo dobrze przybliża temat szkolenia, w jasny sposób podając praktyczne przykłady (z życia).

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo merytoryczne zawierające praktyczne wyjaśnienia.

Kierownik / Urząd Gminy [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.05.08]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne informacje i materiały.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.05.08]:

Wykładowca jest osobą kompetentną i merytorycznie przygotowaną.

Informatyk/ Miejska Biblioteka Publiczna [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo przydatne zwłaszcza dla osób będących pierwszy raz na szkoleniu z omawianych zagadnień.

Kierownik / Kliniczny Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Przekazana wiedza bardzo przydatna przy wdrażaniu rozwiązań.

Informatyk / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo ciekawe: rozwiało wszystkie moje wątpliwości. Wykładowca bardzo rzetelnie i klarownie przedstawia omawiane zagadnienia.

Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie zorganizowane. Prowadzący posiada duża wiedze merytoryczną i praktyczną.

Informatyk / Firma prywatna [2018.04.27]:

Szkolenie przydatne i bardzo na czasie. Poruszane były ważne tematy.

Akustyk / Miejski Dom Kultury [2018.04.27]:

Szkolenie pozwoliło na rzetelne przekazanie potrzebnej wiedzy.

Inspektor / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i prowadzone w profesjonalny sposób.

Zastępca Kierownika / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny przez prowadzącego, który zna się na rzeczy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Tematyka przydatna, dobrze dobrana zgodnie z oczekiwaniami. Osoba szkoląca dobrze zagospodarowała czas przekazujące praktyczne informacje w przystępny i zrozumiały sposób.

Inspektor ds. Oświaty / Gmina [2018.04.23-24]:

Informacje zostały bardzo dobrze przekazane na wysokim poziomie merytorycznym.

Kierownik Referatu / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy. Bardzo fajny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, przeplatany żartem prowadzącego.

Pomoc Administracyjna / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie ciekawe oraz bardzo dobrze zorganizowane.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nadleśnictwo [2018.04.23-24]:

Osoby prowadzące jaki i materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital Specjalistyczny [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobre, poruszające ważny problem elektronizacji zamówień publicznych.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

Inspektor / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie merytoryczne, a wykładowca bardzo kompetentny.

Informatyk/ Starostwo Powiatowe [2018.03.07]:

Szkolenie bardzo wartościowe, przeprowadzone na temat. Prowadzący z dużą wiedzą i obyciem w danym temacie.

Inspektor / Gmina [2018.03.07]:

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne. Prowadzący posiada ogromną wiedze, którą zrozumiale przekazuje.

Intendent / Zespół Szkół [2018.03.07]:

Materiały szkoleniowe spełniły oczekiwania. Wykładowca precyzyjnie przekazał materiał i zasób swojej wiedzy.

Kierownik / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.07]:

Szkolenie pozwoliło na pozyskanie niezbędnych informacji z zakresu zmian przepisów ustawy. Szkolący przekazał informacje w sposób dostępny i zrozumiały.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.03.07]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Przekazane informacje, wskazówki i rady bardzo przydatne w bieżącej pracy.

Informatyk / Firma prywatna [2018.03.07]:

Osoba szkoląca bardzo kompetentna i dowcipna. Przedstawione zostały dobre przykłady.

Inspektor / Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół [2018.03.07]:

Pełny profesjonalizm w przygotowaniu szkolenia.

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Niezwykle profesjonalny wykładowca posiadający obszerną wiedzę teoretyczną popartą praktycznymi przykładami.

Radca Prawny / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca doskonale i nadzwyczaj profesjonalnie przekazał wiedzę uczestnikom.

Administrator/ Dom Pomocy Społecznej [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo profesjonalne, bez żadnych zastrzeżeń. Przekazane istotne i ważne informacje.

Podinspektor ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego / Gmina [2018.04.20]:

Poznane zmiany da się dobrze wykorzystać w pracy. Szkolenie pozwala na lepsze zrozumienie przepisów.

Specjalista ds. Inwestycji / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo konkretne, spełniło wszystkie oczekiwania.

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie przydatne w praktyce. Zwrócona została uwaga na praktyczne rozwiązania.

Podinspektor / Gmina [2018.04.20]:

Materiały szkoleniowe idealnie dobrane oraz pomocne, a prowadzący posiada dużą wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.

Podinspektor/ Urząd Gminy [2018.04.20]:

Bardzo interesujące i praktyczne przykłady oraz dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Kierownik Działu Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Szkolący posiada bardzo duża wiedzę.

Referent/ Miejski Zakład Zieleni [2018.04.20]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób, pozwalający łatwo utrwalić wiedzę.

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, poruszające tematy związane z praktycznym stosowaniem przepisów obowiązującego prawa. Wykładowca jest super-to kolejne szkolenie, które wybrałem ze względu na prowadzącego.

Zastępca Kierownika Referatu/ Urząd Gminy [2018.04.20]:

Przekazane informacje są bardzo przydatne w pracy zawodowej, a znajomość przepisów dot. zamówień prowadzącego bardzo dobra.

Kierownik Zarządzający/ Firma prywatna [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, rozwijające umiejętności.

Zastępca Dyrektora / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.04.16]:

Dużo informacji i przydatnych wskazówek.

Starszy Inspektor / Rejonowy Zarząd Infrastruktury [2018.04.16]:

Wykładowca bardzo konkretnie i praktycznie przekazuje wiedze.

Inspektor / Gmina [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne zwłaszcza w sytuacji zmian przepisów.

Kierownik Gospodarczy/ Zespół Szkół [2018.04.16]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

Podinspektor/ Starostwo Powiatowe [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne, przekazane zostało dużo ciekawej wiedzy.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego / Starostwo Powiatowe [2018.04.16]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy, merytoryczny sposób. Odpowiedzi na pytania udzielane na bieżąco przez szkolącego.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.04.16]:

Szkolenie merytoryczne i zgodne z oczekiwaniami.

Kierownik Wydziału / Urząd Miejski [2018.04.16]:

Ciekawie podane kompendium wiedzy.

Kierownik Gospodarczy / Zespół Placówek Szkoleniowo-Wychowawczych [2018.04.16]:

Szkolenie w znakomity sposób spełniło moje oczekiwania. Bogata merytoryka przedstawiona w sposób bardzo przystępny, wręcz wciągający.

Główny Administrator / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.16]:

Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zaopatrzenia / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.06]:

Szkolenie bardzo dobre z licznymi i praktycznymi przykładami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Przetwarzania Informacji [2018.03.06]:

Szkolenie na wysokim poziomie, pełne niezbędnych informacji do prawidłowego prowadzenia przetargów.

Specjalista ds. Techniczno-Handlowych/ Firma prywatna [2018.03.06]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

Informatyk / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.06]:

Szkolenie prowadzone w bardzo konkretny sposób z licznymi przykładami.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych/ Gmina [2018.03.06]:

Bardzo dobra baza szkoleniowa oraz jakość prowadzonego szkolenia.

Inspektor ds. Budownictwa i Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.03.06]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie oraz przeprowadzone w małej grupie, która zapewnia lepsze przyswajanie wiedzy.

Inspektor ds. Obsługi Inwestycji / Urząd Gminy [2018.03.06]:

Szkolenie rzeczowe i konkretne, udzielonych zostało dużo praktycznych wskazówek.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.06]:

Przekazanych zostało dużo potrzebnych wiadomości.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital [2018.03.20-21]:

Szkolenie prowadzone było w sposób przyjazny i wesoły. Można było dowiedzieć się ciekawostek w zakresie zamówień publicznych.

Referent / Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli [2018.03.20-21]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w miłej atmosferze. Na pewno w przyszłości skorzystam z kolejnych szkoleń.

Kierownik Działu Technicznego/ Zakład Inżynierii Komunalnej [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne. Prowadzący konkretny z dużą wiedzą.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.20-21]:

Szkolenie na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doskonały Wykładowca.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne informacje do wykorzystania w praktyce.

Sekretarz / Gmina [2018.03.20-21]:

Prowadzący w bardzo zrozumiały sposób przekazywał informacje na temat nowelizacyjnych przepisów. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Pracownik Biuroey/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne i jasne dla uczestnika. Bardzo dokładnie przedstawione zagadnienia szkolenia.

Kierownik Działu Projektów / Uczelnia Wyższa [2018.03.20-21]:

Przyjemna atmosfera. Bardzo intensywny wykład . Interesujący sposób przekazywania informacji.

Starszy Specjalista / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób. Przydatne materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.03.20-21]:

Profesjonalnie prowadzone szkolenie. Przydatne informacje i materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego/ Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.20-21]:

Szkolenie w jasny sposób wyjaśnia zagadnienia w świetle dokonywanych zmian przepisów w ramach zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie bardzo istotne z punktu widzenia zmian w prawodawstwie.

Specjalista ds. Zamówień Publicznym/ Firma prywatna [2018.03.19-20]:

Szkolenie bardzo przydatne z materiałami, które są bardzo przydatne w codziennej pracy. Wykładowca bardzo kompetentny specjalista.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie przygotowane kompleksowo w zakresie tematu szkolenia.

Zastępca Dyrektora / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie konkretne, informacje przekazane w sposób przejrzysty.

Informatyk / Urząd Gminy [2018.03.19-20]:

Bardzo dużo wiadomości, dokładnie wytłumaczonych w przyjazny sposób.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.03.19-20]:

Szkolenie utrwaliło podstawowe wiadomości dotyczące przeprowadzenia postępowania. Ciekawe wskazówki praktyczne.

Inspektor Wojewódzki/ Urząd Wojewódzki [2018.03.19-20]:

Ciekawe szkolenie potwierdzone przez praktykę z dziedziny zamówień publicznych. Poruszało istotne zagadnienia , niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowań udzielenie zamówień publicznych.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.03.19-20]:

Szkolenie przydatne dla zamawiającego będącego jednostką podstawową. Poszerza wiedzę z zakresu zamówień publicznych- wchodzącej elektronizacji od strony praktycznej.

Inspektor/ Urząd Gminy [2018.03.19-20]:

Szkolenie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, dobrze zorganizowane. Wykładowa posiada bardzo dobrą wiedzę i dobrze prowadzi zajęcia. Podaje praktyczne wskazówki.

Specjalista ds. Zamówień / Instytut [2018.03.19-20]:

Na szkoleniu omówionych zostało wiele pojęć, które umknęły mi w Ustawie podane zostały zmiany zapisów w dotychczasowym SIWZ.

Starszy Inspektor/ Miejski Ośrodek [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo onteresujące i przydatne w pracy zawodowej. Prowadzący w sposób jasny, zrozumiały przekazywał informacje.

Specjalista ds. Zamówień / Urząd Miejski [2018.01.23]:

Szkolenie jak najbardziej praktyczne, dużo przykładów.

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo przydatne, w szczególności dzięki dużej ilości porad praktycznych.

Główny Specjalista / Zakład Energetyki Cieplnej [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo edukujące, przedstawione z praktycznego punktu widzenia, który był kluczowym aspektem szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Dróg [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem tematycznym i organizacyjnym.

Starszy Inspektor Wojewódzki / Urząd Wojewódzki [2018.01.26]:

Szkolenie prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Bardzo przydatne informacje.

G łówny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Muzeum [2018.01.26]:

Szkolenie na miarę moich oczekiwań. Interesujący i pratyczny sposób prowadzenia.

Główny Specjalista / Muzeum [2018.01.26]:

Szkolenie bardzo dobre.

/ Urząd Miasta [2018.01.26]:

Szkolenie bardzo dobrze pzrygotowane, niezbędne do pracy zawodowej. Miła atmosfera, wypowiedzi poparte ciekawymi przykładami.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.01.26]:

Szkolenie merytoryczne i praktyczne.

Starszy Inspektor / Prokuratura [2018.01.26]:

Szkolenie bardzo profesjonalne, przekazanie nowych aspektów Prawa Zamówień Publicznych w sposób ciekawy, trafiający do uczestników.

Kierownik Działu / Firma Prywatna[2018.01.26]:

Szkolenie bardzo przydatne, merytoryczne, w dobrym tempie.

Inspektor / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie [2018.01.26]:

Szkolenie przydatne do wykorzystania w codziennych obowiązkach.

Starszy Inspektor/ Miejski Ośrodek [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo onteresujące i przydatne w pracy zawodowej. Prowadzący w sposób jasny, zrozumiały przekazywał informacje.

Specjalista ds. Zamówień / Urząd Miejski [2018.01.23]:

Szkolenie jak najbardziej praktyczne, dużo przykładów.

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo przydatne, w szczególności dzięki dużej ilości porad praktycznych.

Główny Specjalista / Zakład Energetyki Cieplnej [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo edukujące, przedstawione z praktycznego punktu widzenia, który był kluczowym aspektem szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Dróg [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem tematycznym i organizacyjnym.

Referent / Urząd Miejski [2018.01.24]:

Szkolenie praktyczne, przydatne do rozwiązania bieżących problemów. Doświadczony wykładowca.

Kierownik / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie spełniło oczekiwania.

Pracownik Administracyjny / Zespół Szkół [2018.01.24]:

Szkolenie bardzo przydaje się w pracy zawodowej. Fachowa wiedza i doświadczenie prowadzącego stanowi ogromny atut szkolenia.

Inspektor / Urząd Miata i Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Profesjonalny prowadzący.

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2018.01.24]:

Szkolenie ciekawe i przydatne. Wszystkie informacje są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania.

Główny Specjalista ds. Zamówień / Firma Prywatna [2018.01.24]:

Szkolenie bardzo merytoryczne, inforamcje podawane rzeczowo i konkretnie.

Specjalista / Gminny Ośrodek Kultury [2018.01.24]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy. Informacje podane były bardzo przystępnie.

Specjalista / Firma Prywatna [2018.01.24]:

Szkolenie sprawnie przeprowadzone.

Kierownik Biura Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.01.24]:

Szkolenie pożyteczne porusza aspekty praktyczne. Dobre materiały szkoleniowe.

Interesujące / Urząd Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie interesujące i przydatne w pracy.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Gmina [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo owocne. Dużo dyskusji i zadawanych pytań z odpowiedziami.

Specjalista ds. Zamówień / Regionalny Ośrodek Kultury [2018.01.18]:

Szkolenie bogate w treść, przekazywaną na temat, w przystępny sposób.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo ciekawe, dużo praktycznych, przydatnych informacji. Szkolenie przygotowuje do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej w procesie elektronizacji.

Główny Specjalista / Gmina [2018.01.18]:

Bardzo przydatna tematyka szkolenia.

Kierownik Działu Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej [2018.01.18]:

Wykładowca w zrozumiały sposób przekazuje informacje.

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.01.18]:

Pełen profesjonalizm. Rewelacyjne szkolenie.

Specjalista ds. Zamówień / Stadion [2018.01.18]:

Szkolenie w odpowiedniej lokalizacji i klimatycznym miejscu oraz bardzo dobre pod względem merytorycznym.

Inspektor / Miejski Zarząd Dróg i Transportu [2018.01.18]:

Szkolenie jak zawsze na 100%.

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo rzeczowe, przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, co dodatkowo ułatwia przyswajanie materiału.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Pogotwie Ratunkowe [2018.01.18]:

Jestem już kolejny czas na Państwa szkoleniu i za każdym razem jest to dla mnie dobrze spędzony czas.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Teatr [2018.01.18]:

Temat szkolenia dopasowany do bieżącej sytuacji. Bardzo dobre prowadzenie szkolenia.

Zastępca Dyrektora / Biblioteka [2018.01.18]:

Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, zrozumiale przekazywanie informacji, przydatne materiały, dobra organizacja

Młodszy Referent / Wodociągi [2018.01.18]:

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Bardzo duży przekaz praktycznych wskazówek w postępowaniach

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.01.17]:

Szkolenie praktyczne z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem.

Podinspektor ds. Zamówień / Urząd Gminy [2018.01.17]:

Prowadzący dobrze przygotowany. Prosty przekaz dla słuchacza. Bardzo dobra lokalizacja.

Kierownik / Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.01.17]:

Szkolenie bardzo intensywne, dużo przykładów, świetne materiały, dobra lokalizacja.

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.17]:

Szkolenie merytoryczne, zrozumiałe. Prowadzący dokładnie tłumaczy omawiane bloki tematyczne.

Specjalista ds. Zamówień / Starostwo Powiatowe [2018.01.17]:

Szkolenie powyżej oczekiwań.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Usług / Zarząd Budynków Komunalnych [2018.01.17]:

Szkolenie zorganizowane w bardzo dobrym czasie.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.17]:

Szkolenie bardzo przydatne. Świetny wykładowca.

Inspektor/ Zarząd Drogowy [2018.01.17]:

Szkolenie przydatne, zakres merytoryczny dobrze przygotowany.

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.01.16]:

Przekazywane informacje w łatwy sposób trafiają do słuchaczy. Możliwość porozmawiania z wykładowcą o problemach tkwiących w ustawie PZP. Organizator -super.

Samodzielny Referent / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.16]:

Wykładowca prosto i rzeczowo przkazuje informacje. Materiały przydatne, spójne z zagadnieniem.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.01.16]:

Tematyka bardzo na czasie, profesjonalizm i bogaa wiedza prowadzącego.

Główny Specjalista / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie.

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie dostarczyło wielu przydatnych indormacji.

Specjalista ds. Zamówień / Sąd Apelacyjny [2018.01.16]:

Szkolenie obejmuje istotne problemy związane z Ustawą PZP. Możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

Specjalista / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie podsumowuje najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2018 roku

Inspektor / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie dobrze przeprowadzone i zorganizowane. Informacje bardzo przydatne w pracy.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie bardzo potrzebne w dalszej pracy na moim stanowisku.

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.01.16]:

Sposób prowadzenia, jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz komunikacja prowadzącego pozwalają na pozytywną ocenę szkolenia.

Specjalista / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre, w sposób przystępny przekazane informacje.

Kierownik / Urząd Miasta [2017.12.19]:

Świetna formuła prowadzenia. Dużo wiedzy praktycznej.

Główny Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Prowadzący świetnie, na przykładach przedstawia zagadnienia programu.

Starszy Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Bardzo dobre szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Plusem jest nacisk na praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Referent / Urząd Gminy [2017.12.19]:

Na szkoleniu rozwiano dużą liczbę niejasności związanych z częstymi zmianami Prawa zamówień publicznych. Bardzo dużym plusem były zadania praktyczne.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2017.12.19]:

Szkolenie profesjonalnie poprowadzone. Wykładowca bardzo zaangażowany. Super.

/ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty [2017.12.19]:

Szkolenie jest bardzo interesujące i przydatne.

/ Zespół Szkół Zawodowych [2017.12.19]:

Bardzo dobra komunikacja wykładowcy z uczestnikami szkolenia.

Specjalista / Instytut Medycyny Doświadczanej i Klinicznej [2017.12.19]:

Bardzo dobre szkolenie. Informacje przekazywane w przystępny sposób.

Główny Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Przydatne informacje. Dziękuję.

Starszy Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Bardzo przydatne szkoleni z punktu widzenia praktycznego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekretarz / Nadleśnictwo [2017.12.18]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Tematyka szkolenia bardzo przydatna w mojej pracy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.12.18]:

Komplet informacji, dostępnie przekazanych. Aktualne materiały. Kompendium wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Referent ds. Inwestycji / Urząd Gminy [2017.12.18]:

Prowadzący w bardzo przystępny sposób przedstawił informacje dotyczące zamówień publicznych. Jestem zadowolona z uczestnictwa w szkoleniu.

Starszy Inspektor / Państwowa Straż Pożarna [2017.12.18]:

Bardzo dobre szkolenie. Maksimum wiedzy w pigułce.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.12.18]:

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne.

Referent / Szpital [2017.12.18]:

Szkolenie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę. Pozwoliło na ugruntowanie dotychczasowej wiedzy, rozjaśniło wiele kwestii i odpowiedziało na wiele pytań.

Referent / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.12.18]:

Wiedza przekazana przez profesjonalistę. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Sekretarz / Urząd Gminy Biskupiec [2017.12.18]:

Szkolenie jak zawsze rzeczowe i na temat.

/ Nadleśnictwo [2017.12.18]:

Miła atmosfera, przydatne, praktyczne przykłady.

Podinspektor / Urząd Gminy [2017.12.15]:

Szkolenie przydatne do zastosowania w praktyce zamówień publicznych. Bardzo dobry przekaz informacji. Interesujące zagadnienia opisywane przez prowadzącego.

Inspektor / Miejski Zakład Komunalny [2017.12.15]:

Szkolenie bardzo profesjonalne. Poruszane są aspekty praktyczne. Prowadzone w sposób zrozumiały.

Starszy Specjalista / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2017.12.15]:

Konkretnie przedstawione informacje na temat Prawa zamówień publicznych.

Kierownik / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2017.12.15]:

Praktyczne informacje, łatwe do wykorzystania w pracy.

/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2017.12.15]:

Konkretne i przydatne informacje. Dobre materiały szkoleniowe.

Kierownik / Gospodarka Komunalna [2017.12.15]:

Ciekawy sposób przekazywania informacji. Dużo konkretów. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Inspektor / Centrum Usług Wspólnych [2017.12.15]:

Bardzo przydatne szkolenie, wyjaśniające moje wątpliwości.

Inspektor / Miejski Zakład Komunalny [2017.12.15]:

Szkolenie interesujące, wyczerpujące tematykę.

Referent / Gospodarka Komunalna [2017.12.15]:

Bardzo duża wiedza wykładowcy!

/ Urząd Miasta [2017.12.14]:

Bardzo przydatne szkolenie. Ważne! Podawanie teorii wraz z praktyką.

/ Oddział Straży Granicznej [2017.12.14]:

Wyczerpujące, profesjonalne ujęcie tematyki. Doskonale przygotowane materiały szkoleniowe.

Starszy Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.12.14]:

Szkolenie pozwoliło uzyskać informacje, które wykorzystam w praktycznym zastosowaniu. Udzielono mi odpowiedzi na nurtujące pytania.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2017.12.14]:

Szkolenie bardzo dobre.

Referent / Zespół Szkół [2017.12.14]:

Szkolenie merytoryczne, ciekawe.

Księgowa / Dom Pomocy Społecznej [2017.12.14]:

Szkolenie praktyczne. Dobra organizacja.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital Specjalistyczny [2017.12.14]:

Szkolenie kompetentne, praktyczne, rzeczowe.

/ Dom Pomocy Społecznej [2017.12.14]:

Dobra organizacja. Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy.

Kierownik / Wojewódzki Urząd Pracy [2017.12.08]:

Pełen profesjonalizm zarówno prowadzącego jak i organizatora. Polecam – bardzo przydatne szkolenie.

Specjalista / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [2017.12.08]:

Ciekawe prowadzenie wykładu. Praktyczne spojrzenie na ważne szczegóły, na które warto zwrócić uwagę.

Sekretarz / Nadleśnictwo [2017.12.08]:

szkolenie bardzo przydatne. Systematyzujące posiadaną wiedzę.

Specjalista / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [2017.12.08]:

Przydatne szkolenie, dobre materiały szkoleniowe.

/ Wojewódzki Urząd Pracy [2017.12.08]:

Z racji zajmowanego stanowiska i obowiązków zawodowych, informacje pomocne.

Starszy Referent / Nadleśnictwo [2017.12.08]:

Przedstawione informacje przydatne w praktyce.

/ Zakład Unieszkodliwiania Odpadów [2017.12.08]:

Traści zgodne z oczekiwaniami. Praktyczne ujęcie Prawa zamówień Publicznych.

Podinspektor / Urząd Miasta [2017.12.08]:

Kierownik / Miejski Zarząd Komunikacji [2017.12.13]:

Wykład prowadzony bardzo dobrze pod względem merytorycznym. w ciekawy sposób przedstawione zagadnienia. Bardzo dobrze opracowane materiały.

Starszy Specjalista / Miejski Zarząd Ulic i Mostów [2017.12.13]:

Szkolenie profesjonalne, bardzo przydatne w realizacji zadań wynikających z moich obowiązków. Na uwagę zasługuje duża wiedza praktyczna wykładowcy. Dobra organizacja szkolenia.

Specjalista / Uniwersyteckie Centrum Kliniczne [2017.12.13]:

Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane. Kompetentny wykładowca.

Starszy Inspektor / Miejski Zarząd Komunikacji [2017.12.13]:

Bardzo przydatne i praktyczne informacje. Prowadzący przekazuje wiedzę w przystępny sposób.

Podinspektor / Komunikacyjny Związek Komunalny [2017.12.13]:

Szkolenie prowadzone ciekawie, poparte licznymi przykładami.

p.o. Kierownika / Miejska Biblioteka Publiczna [2017.12.13]:

Szkolenie rzeczowe. Dużo istotnych informacji.

Specjalista / Muzeum Historyczne [2017.12.13]:

Dużo wiedzy praktycznej.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej [2017.12.13]:

Ciekawa tematyka oraz dużo przydatnych informacji.

Specjalista / Muzeum Historyczne [2017.12.13]:

Szkolenie bardzo konkretne, przydatne praktyczne przykłady. Nabyta wiedza na pewno pomoże w pracy.

Starszy Specjalista / Muzeum Historyczne [2017.12.13]:

Syntetyczna, uporządkowana forma przekazania najistotniejszych spraw dotyczących Prawa zamówień publicznych. Cenne wskazówki dotyczące istotnych zmian już zaistniałych, jak również tych, które mają się dokonać w przyszłości.

Szkoleni praktyczne i zdecydowanie przydatne.

Specjalista / Firma prywatna [2017.12.07]:

Duża i praktyczna wiedza niezbędna do wykonywanej pracy. Przystępny przekaz.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2017.12.07]:

Doskonałe połączenie teorii i praktyki prowadzącego.

Kierownik / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.12.07]:

Szkolenie przedstawione od strony praktycznej; ciekawe. Czas przeznaczony na szkolenie, ze względu na umiejętny przekaz wykładowcy, upłynął szybko. Jednym słowem – szkolenie nie było nudne.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2017.12.07]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Pogłębiło wiedzę praktyczną.

Specjalista / Wojewódzka Komenda OHP [2017.12.07]:

Szkolenie przydatne, przywołujące życiowe przykłady.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzka Komenda OHP [2017.12.07]:

Praktyczne informacje, przydatne do stosowania.

Specjalista / Firma prywatna [2017.12.07]:

Profesjonalizm i ogromna wiedza osoby prowadzącej szkolenie.

Specjalista / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo [2017.12.07]:

Organizacja i materiały szkoleniowe zasługują na wyróżnienie. Udostępnienie infolinii – super.

Koordynator / Firma prywatna [2017.12.07]:

Ciekawy prowadzący. Interesujący sposób prowadzenia.

Starszy Specjalista / Centrum Onkologii [2017.12.06]:

Profesjonalny wykładowca, sprawny organizator, bardzo dobre materiały, usystematyzowane w sposób ułatwiający pracę.

Kierownik Działu / Areszt Śledczy [2017.12.06]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadzący bardzo profesjonalny z dużym doświadczeniem.

/ Urząd Miejski [2017.12.06]:

Przydatne porady dotyczące istotnych kwestii.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2017.12.06]:

Szkolenie zawiera cenne informacje przydatne w zamówieniach publicznych. Ciekawe tematy.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych / Centrum Medyczne [2017.12.06]:

Bardzo dobra organizacja. bardzo dobre i przydatne informacje merytoryczne.

Inspektor / Centrum Onkologii [2017.12.06]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Wykładowca bardzo dobrze tłumaczy zagadnienia.

/ Firma prywatna [2017.12.06]:

Informacje przekazywane przez wykładowcę bardzo przydatne. Bardzo dobra organizacja.

Specjalista / Centrum Onkologii [2017.12.06]:

Poruszane zagadnienia są bardzo przydatne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2017.12.06]:

Bardzo przydatne szkolenie. Dużo przykładów z praktyki.

Referent / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.12.06]:

Polecam.

Inspektor / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2017.12.06]:

Bardzo przydatne i praktyczne wskazówki.

Specjalista / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.12.01]:

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca w sposób rzetelny, fachowy i bardzo zrozumiały przekazał zakres wiadomości. Chętnie będę uczestniczyła w kolejnym szkoleniu prowadzanym przez tego wykładowcę.

Księgowa / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.12.01]:

Wiadomości przekazane zrozumiale, zwięźle, a jednocześnie wyczerpująco. Atutem jest możliwość zadawania pytań w czasie szkolenia. Prowadzący ma doskonałą wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Starszy Księgowy / Sąd Rejonowy [2017.12.01]:

Bardzo bogata wiedza, wartościowe informacje z praktycznego punktu widzenia. Ciekawie i interesująco przekazane zagadnienia.

Kierownik / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.12.01]:

Szkolenie było bardzo dobre, oparte na przykładach z praktyki stosowania zamówień publicznych.

Pełnomocnik / Starostwo Powiatowe [2017.12.01]:

Bardzo przydatne i praktyczne informacje. Osoba prowadzącego gwarantuje wysoki poziom szkolenia.

/ Przewozy Regionalne [2017.12.01]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Bardzo obrazowo i dokładnie. Zrozumiale.

/ Miejski Zarząd Budynków [2017.12.01]:

Szkolenie pomogło rozwiązać problemy, nad którymi zastanawialiśmy się w firmie. Bardzo pomocne były zagadnienia praktyczne.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [2017.12.01]:

Dobry prowadzący z dużą wiedzą i umiejętnościami szkoleniowymi. Szkolenie ciekawe i na czasie. Przekazano wiedzę praktyczną.

p.o. Kierownika / Ośrodek Ruchu Drogowego [2017.12.01]:

Szkolenie bardzo potrzebne, merytoryczne, stabilizujące wiedzę o zamówieniach publicznych.

Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.12.01]:

Ciekawy sposób przekazywania informacji. Bardzo przydatna wiedza.

/ Urząd Gminy [2017.12.01]:

Szkolenie pomaga usystematyzować zdobytą wiedzę. Ciekawe przykłady przy analizowaniu postępowań przetargowych.

Starszy Referent / Zespół Szkolno – Przedszkolny [2017.12.01]:

Bardzo interesujący sposób przedstawienia tematyki szkolenia. Prowadzący zachęca do pogłębienia wiedzy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego [2017.11.30]:

Dużo przekazanych merytorycznych zagadnień z podaniem praktycznych rozwiązań.

Kierownik Działu / Miejski Urząd Pracy [2017.11.30]:

Szkolenie sprawnie i merytorycznie przeprowadzone. Przekazana wiedza bardzo przydatna w praktyce.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.11.30]:

Dobra organizacja szkolenia, super wykładowca.

Kierownik Działu / Miejski Urząd Pracy [2017.11.30]:

Bardzo przydatny zakres przekazanych informacji.

Informatyk / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.11.30]:

Bardzo dobry wykładowca. Organizacja na plus.

Inspektor / Wojewódzki Szpital Zespolony [2017.11.30]:

Interesujące informacje, przydatne w mojej pracy.

Podinspektor / Urząd Gminy [2017.11.30]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

Starszy Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.11.30]:

Szkolenie bardzo przydatne, ugruntowujące dotychczasową wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych.

Prawnik / Urząd Gminy [2017.11.30]:

Szkolnie przydatne. Pozwala na utrwalenie informacji. Daje praktyczne propozycje prowadzenia postępowań.

Główny Specjalista / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.11.30]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie.

Dyrektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.22-24]:

Duża ilość wiedzy i informacji przekazana w sposób jasny, zrozumiały, a chwilami nawet zabawny. Merytorycznie, profesjonalnie, na wysokim poziomie.

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Szpital [2017.11.22-24]:

bardzo merytoryczne szkoleni. Prowadzący skupiał się na praktyce.

Specjalista / Firma prywatna [2017.11.22-24]:

Wiedza bardzo przydatna w pracy. Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.11.22-24]:

Powiew świeżości i nadzieja na przyszłość. Świetny wykładowca.

Kierownik Referatu / Urząd Miasta [2017.11.22-24]:

Ciekawe, profesjonalne szkolenie. Godne polecenia.

Starszy Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.22-24]:

Znakomite przygotowanie, dbałość o każdy szczegół. Profesjonalna opieka organizatora.

Sekretarz / Starostwo Powiatowe [2017.11.22-24]:

Bardzo wysoka wartość merytoryczna szkoleniu w połączeniu z troską organizatora o uczestników.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny [2017.11.22-24]:

Szkolenie przydatne – otrzymałem potrzebne mi informacje.

Naczelnik Wydziału / Urząd Marszałkowski [2017.11.22-24]:

Pełen profesjonalizm.

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.11.22-24]:

Wspaniała organizacja. wiedza trenera na wysokim poziomie.

Kierownik Zespołu / Firma prywatna [2017.11.22-24]:

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Dobra organizacja czasu wolnego.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2017.11.22-24]:

Szkolenie doskonale przygotowane na każdym etapie. Doskonałe merytorycznie.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa [2017.11.22-24]:

Szkolenie bardzo przydatne, praktyczne.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.11.28]:

Bardzo praktyczne podejście do ustawy Prawo zamówień publicznych. Dużo przykładów i praktycznych porad.

/ Urząd Gminy [2017.11.28]:

Szkolenie merytoryczne. Prowadzący sprawnie przekazuje informacje oraz płynnie porusza się po temacie.

Kierownik / Baza Lotnictwa Szkolnego [2017.11.28]:

Miła atmosfera, pozytywny prowadzący, który posiada bardzo dużą wiedzę w temacie.

Starszy Referent / Jednostka Wojskowa [2017.11.28]:

Przydatny zakres informacji. Praktyczny przekaz wiedzy.

Starszy Specjalista / Baza Lotnictwa Szkolnego [2017.11.28]:

Ciekawie, interesująco prowadzone zajęcia.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2017.11.28]:

Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny, rzeczowy sposób.

Inspektor / Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji [2017.11.28]:

Szkolenie bardzo praktyczne, konkretne, pomocne w codziennej pracy w zamówieniach publicznych.

Referent / Urząd Gminy [2017.11.28]:

Wykładowca podawał bardzo ważne i interesujące informacje. Dużo praktycznych przykładów.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2017.11.28]:

Dużo materiału i praktycznych informacji.

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2017.11.28]:

Szkolenie bardzo przydatne. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.11.28]:

Bardzo ciekawe szkolenie, pogłębiające wiadomości.

Zastępca Dyrektora / Zarząd Transportu Miejskiego [2017.11.21]:

Interesujący temat i jak zwykle przedstawiony w sposób profesjonalny i zrozumiały dla słuchaczy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Instytut Energetyki [2017.11.21]:

Bardzo rzeczowo i praktycznie przekazane informacje. Dobry kontakt prowadzącego ze słuchaczami.

Dyrektor / Centrum Kultury [2017.11.21]:

Cenne praktyczne uwagi.

Dyrektor / Sąd Okręgowy [2017.11.21]:

Udział w szkoleniu spełnił moje oczekiwania. Przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2017.11.21]:

Szkolenie praktyczne z uwzględnieniem przydatnych informacji.

Sekretarz / Nadleśnictwo [2017.11.21]:

Z tym wykładowcą szkolenia są zawsze bardzo dobre.

/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2017.11.21]:

Szkolenie przydatne, interesujące.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Instytut Energetyki [2017.11.21]:

Bardzo przydatne informacje z zakresu zamówień publicznych.

Starszy Inspektor / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.11.20]:

Szkolenie przeprowadzone było w bardzo czytelny i ciekawy sposób. Miły wykładowca, posiadający dużą wiedzę na temat zamówień publicznych.

Specjalista / Energa Operator [2017.11.20]:

Prowadzący jak zwykle na najwyższym poziomie.

Kierownik / Energa Operator [2017.11.20]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, z uwzględnieniem przykładów i kazusów. Zagadnienia przedstawione zostały w sposób przejrzysty i usystematyzowany.

Specjalista / Energa Operator [2017.11.20]:

Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Bardzo dobrze przekazywana wiedza. Ciekawe zagadnienia.

Starszy Asystent / Leśny Park Kultury i Wypoczynku [2017.11.20]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone bardzo rzetelnie. Prowadzone w sposób jasny i przejrzysty.

Zastępca Kierownika / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.11.20]:

Szkolenie bardzo ciekawe z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych. Poruszono praktyczne aspekty. Prowadzący – praktyk z dużą wiedzą.

Kierownik Sekcji / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2017.11.20]:

Szkolenie doskonale przygotowane merytorycznie, uwzględniające kluczowe problemy. Bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

Starszy Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.11.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Wiedza przekazywana w sposób bardzo przyjazny.

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.20]:

Szkolenie przeprowadzone i przygotowane profesjonalnie.

Starszy Referent / Leśny Park Kultury i Wypoczynku [2017.11.20]:

Duża wiedza prowadzącego. Bardzo przydatne zagadnienia.

Specjalista / Specjalna Strefa Ekonomiczna [2017.11.16-17]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Prowadzone w przystępny sposób.

Specjalista / Specjalna Strefa Ekonomiczna [2017.11.16-17]:

Świetny prowadzący. Bardzo dobre miejsce szkolenia.

Specjalista ds. Inwestycji / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.11.16-17]:

Wiedza przekazana w przystępny sposób. Dokładne omówienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Inspektor / Wojewódzki Szpital Chorób Płuc [2017.11.16-17]:

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Podanie praktycznych aspektów.

Specjalista / Specjalna Strefa Ekonomiczna [2017.11.16-17]:

Bardzo dobry prowadzący i materiały szkoleniowe.

Specjalista / Specjalna Strefa Ekonomiczna [2017.11.16-17]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Trudne zagadnienia przedstawione w czytelny i przystępny sposób.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejski zakład Budynków Mieszkalnych [2017.11.16-17]:

Pełen profesjonalizm, dobra atmosfera.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2017.11.16-17]:

Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym i logistycznym.

Specjalista / Specjalna Strefa Ekonomiczna [2017.11.16-17]:

Świetny fachowiec z bogatą wiedzą.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.11.16-17]:

Ciekawe szkolenie poparte wiedzą praktyczną.

Specjalista / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [2017.11.16-17]:

Szkolenie konkretne, rzeczowe, w miłej atmosferze. Informacje przydatne na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Samodzielny Referent / Izba Administracji Skarbowej [2017.11.16-17]:

Zwięźle, na temat, wyczerpująco.

Podinspektor / Komunikacyjny Związek Komunalny [2017.11.16-17]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie. Omawiane tematy popierane licznymi przykładami. Jestem usatysfakcjonowana.

Specjalista / Specjalna Strefa Ekonomiczna [2017.11.16-17]:

Prowadzący bardzo dobry – dobrze słucha się człowieka z ogromnym doświadczeniem. Świetny wybór miejsca na szkolenie.

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Szkolenie zawierało dużo wiedzy praktycznej. Prowadzący udziela wyczerpujących odpowiedzi.

Starszy Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Bardzo dobre i przydatne szkolenie. Bardzo dobrze zrealizowane.

/ Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Szkolenie merytoryczne i interesujące. Zagadnienia niezbędne w praktyce bardzo przystępnie przekazane przez prowadzącego.

/ Zakład Karny [2017.11.15]:

Duży zasób wiedzy prowadzącego. Zrozumiały język i przekaz.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2017.11.15]:

Rzeczowe przedstawienie problematyki zamówień publicznych. omawianie poszczególnych przepisów na przykładach.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Szkolenie merytoryczne. Profesjonalne.

Koordynator ds. Zamówień Publicznych / Politechnika [2017.11.15]:

Szkolenie bardzo przydatne. Treść adekwatna do tematu. Bardzo wysoko oceniam sposób prowadzenia szkolenia.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2017.11.15]:

Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty. Prowadzący przedstawił zwięźle i zrozumiale większość aspektów problematycznych.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Zwięźle i wyraźnie omówiono tematykę szkolenia. Na szczególną uwagę zasługuje przedstawienie praktycznej strony omawianego tematu.

/ Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Problematyka omówiona na przykładach.

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2017.11.15]:

Bardzo przydatne w praktyce szkolenie.

Główny Specjalista / Wojewódzki Urząd Pracy [2017.11.13-14]:

Przydatne, praktyczne szkolenie, systematyzujące wiedzę. Prowadzący bardzo kompetentny, wzorowo przeprowadził szkolenie.

Radca Prawny / Komenda Wojewódzka Policji [2017.11.13-14]:

Szkolenie jako warsztatowe pozwoliło na praktyczną ocenę i spojrzenie na zamówienia publiczne. Duża wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Prezes Zarządu / Firma prywatna [2017.11.13-14]:

Szklenie przydatne praktyce.

Główny Specjalista / Urząd Gminy [2017.11.13-14]:

Szkolenie interesujące i wyczerpujące temat.

Naczelnik / Starostwo Powiatowe [2017.11.13-14]:

Kompleksowe szkolenie z uwzględnieniem praktycznych aspektów zamówień publicznych.

Specjalista / Starostwo Powiatowe [2017.11.13-14]:

Szkolenie bardzo przydatne merytorycznie. Bardzo duża wiedza prowadzącego.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital Zespolony [2017.10.19-20]:

Na szkoleniu zostały poruszone najbardziej problematyczne tematy dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Dużo praktycznej wiedzy i ćwiczeń.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [2017.10.19-20]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Wykładowca posiadający dużą wiedzę i doświadczenie potrafi znakomicie przekazać informacje.

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2017.10.19-20]:

Wykładowca w ciekawy sposób przedstawił tematykę szkolenia. Bardzo mi się podobało.

Inspektor / Urząd Miejski [2017.10.19-20]:

Szkolenie adekwatne do potrzeb. Przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny.

Referent ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.10.19-20]:

Profesjonalne, konkretne szkolenie!

Inspektor / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2017.10.19-20]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Prowadzone w sposób uporządkowany.

Podinspektor / Urząd Miejski [2017.10.19-20]:

Szkolenie bardzo praktyczne i ciekawe.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2017.10.19-20]:

Super.

/ Urząd Wojewódzki [2017.10.19-20]:

Dużo praktycznych informacji. Praca na przykładach.

/ Urząd Wojewódzki [2017.10.19-20]:

Szkoleni pozwalające na usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Bardzo dużo praktycznych przykładów i wskazówek.

Kierownik / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.16]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Bardzo przydatne.

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Stacja Pogotowia Ratunkowego [2017.10.16]:

Wykładowca prowadzi szkolenie jak zawsze perfekcyjnie i ciekawie.

Starszy Inspektor / Zarząd Obsługi Przejść Granicznych [2017.10.16]:

Doskonale przemyślane szkolenie. Zrozumiałe nawet dla początkujących.

Starszy Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.16]:

Szkolenie konkretne. Jasno i wyraźnie przekazane treści.

Animator / Dom Kultury [2017.10.16]:

Materiał przekazany w bardzo przystępny sposób. Przykłady praktyczne + teoria bardzo dobrze przekazane.

Naczelnik Sekcji / Zarząd Dróg Grodzkich [2017.10.16]:

Szkolenie pomocne w przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych. Dużo wiedzy praktycznej.

/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2017.10.16]:

Wykładowca komunikatywny, z dużą wiedzą i doświadczeniem w temacie zamówień publicznych.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2017.10.16]:

Szkolenie rzeczowe, konkretne, bardzo dobre.

Inspektor / Zarząd Dróg Grodzkich [2017.10.16]:

Bardzo ciekawe, dogłębne potraktowanie przedmiotu szkolenia.

Inspektor / Urząd Miasta [2017.10.16]:

Szkolenie bardzo dobre – rzeczowe, na temat.

/ Urząd Miasta [2017.10.16]:

Szkolenie bardzo przydatne, dobrze przygotowane.

/ Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.11-12]:

szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobry wykładowca i organizacja.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2017.10.11-12]:

Profesjonalna wiedza przekazana w dostępny sposób.

Kierownik Działu / Szpital Wojewódzki [2017.10.11-12]:

Bardzo dobra wiedza merytoryczna. Będę polecać szkolenia organizowane przez waszą firmę oraz z udziałem tego wykładowcy.

Specjalista / Szkoła Podstawowa [2017.10.11-12]:

Merytorycznie – rewelacja. Wiedza wykładowcy imponująca. Sposób przekazania informacji przystępny i zrozumiały. Wynoszę z tego szkolenia dużo cennych informacji przydatnych w dalszej pracy.

/ Zakład Linii Kolejowych [2017.10.11-12]:

Bardzo dożo przydatnych informacji, które można zastosować w praktyce. Dużo przykładów pomagających uniknąć błędów.

Sekretarz / Sąd Rejonowy [2017.10.11-12]:

Szkolenie bardzo dokładne, precyzyjne, prowadzone w sposób przystępny.

Starszy Referent / Szpital Wojewódzki [2017.10.11-12]:

Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym. Bardzo dobry wykładowca.

Inspektor / Urząd Miejski [2017.10.11-12]:

Szkolenie kompetentne, rzeczowe, praktyczne.

/ Powiatowy Urząd Pracy [2017.10.11-12]:

Profesjonalne, przydatne w praktyce.

Starszy Inspektor / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [2017.10.11-12]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. prowadzący w bardzo dobry sposób przekazuje wiedzę.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2017.10.09-10]:

Szkolenie bardzo przydatne, poszerzające wiedzę z zakresu zamówień publicznych i eliminujące najczęściej popełniane błędy.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.10.09-10]:

Szkolenie bardzo rzeczowe, z dużą wiedzą praktyczną. Godne polecenia.

Referent / Park Narodowy [2017.10.09-10]:

Szkolenie dobrze zaplanowane i przeprowadzone. Z licznymi przykładami i wskazaniem najczęściej popełnianych błędów przy zamówieniach.

/ Agencja Rozwoju Regionalnego [2017.10.09-10]:

Szkolenie bardzo praktyczne, pełne przykładów i kazusów. Prowadzący w jasny sposób przedstawia kilka możliwości postępowań.

Kierownik Działu / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.09-10]:

Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone. Materiały przygotowane perfekcyjnie. Wykładowca super.

/ Kopalnia [2017.10.09-10]:

Bardzo przydatne informacje. Ciekawy sposób prezentacji. Wiele praktycznych przykładów.

Główny Specjalista / Sąd Administracyjny [2017.10.09-10]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzeczowy. Organizacja na dobrym poziomie.

Kierownik Działu / Szpital Specjalistyczny [2017.10.09-10]:

Szkolenie bardzo dobre. Tematycznie ok. Bardzo dobry wykładowca.

/ Osoba prywatna [2017.10.09-10]:

Szkolenie merytorycznie bardzo usystematyzowane. Zrozumiałe.

Kierownik / Urząd Gminy [2017.10.06]:

Doskonały prowadzący, świetny sposób przekazywania wiedzy. Przydatne materiały.

/ Zarząd Dróg [2017.10.06]:

Ciekawe przykłady, interesujący sposób prowadzenia. Szkolenie praktyczne.

Inspektor / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2017.10.06]:

Bogate w treści, ciekawe aktualne materiały szkoleniowe. Jestem zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu. Niezwykle bogata wiedza prowadzącego, cenne materiały.

/ Urząd Miasta [2017.10.06]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromna wiedza prowadzącego. Szkolenie zorganizowane profesjonalnie.

Starsza Księgowa / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.06]:

Super! Wykładowca z mega wiedzą! Praktyczne porady i wskazówki. Dziękuję.

Specjalista / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.10.06]:

Pełen profesjonalizm. Potrzebne informacje.

Specjalista / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.10.06]:

Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Sekretarz / Urząd Gminy [2017.10.06]:

Konkretnie, rzeczowo, na temat.

Inspektor / Zakład Utylizacji Odpadów [2017.10.06]:

Szkolenie profesjonalne, przydatne.

/ Straż Graniczna [2017.10.06]:

Cenne informacje, przydatne w pracy zawodowej.

Specjalista / Straż Graniczna [2017.10.06]:

Rzeczowe informacje omówione w sposób ciekawy i praktyczny.

Specjalista / Polska Spółka Gazownictwa [2017.10.04-05]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bardzo dużą zaletą jest osoba wykładowcy, który potrafi przekazać swoją bogatą wiedzę oraz w ciekawy sposób przeprowadzić szkolenie.

Główny Specjalista / Urząd Gminy [2017.10.04-05]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący posiada szeroką wiedzę, przekazuje informacje w sposób bardzo dostępny i przejrzysty.

Dyrektor / Firma prywatna [2017.10.04-05]:

Szkolenie bardzo dobre, na wysokim poziomie.

Specjalista / Firma prywatna [2017.10.04-05]:

Szkolenie rzeczowe, z praktycznymi przykładami.

Kierownik / Wojewódzki Urząd Pracy [2017.10.04-05]:

Szkolenie bogate merytorycznie. Warte polecenia.

Inspektor / Urząd Morski [2017.10.04-05]:

Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę. Ciekawie prowadzi szkolenie. Potrafi wyczerpująco odpowiadać na zadawane pytania.

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2017.10.04-05]:

Praktyczna wiedza prowadzącego w zestawieniu z odpowiednią interpretacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2017.10.04-05]:

Bardzo przydatne, ciekawe szkolenie. Wykładowca w merytoryczny, przejrzysty sposób przybliżył i wyjaśnił zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi.

Specjalista / Leśny Park Kultury i Wypoczynku [2017.09.28-29]:

szkolenie zawierało wiele ciekawych rozwiązań nowych kwestii dotyczących zamówień publicznych. materiały szkoleniowe bardzo przydatne, przejrzyste, usystematyzowane. Dużo przydatnej wiedzy praktycznej do zastosowania w pracy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital Zespolony [2017.09.28-29]:

Szkolenie dobrze zorganizowane i na wysokim poziomie merytorycznym. Zawierało wiele przydatnych przykładów i wskazówek dotyczących najważniejszych i problematycznych aspektów postępowania.

Starszy Referent / Straż Miejska [2017.09.28-29]:

Bardzo dobra organizacja zarówno merytorycznej części jak i zaplecza organizacyjnego. Miła obsługa, bardzo dobrze zorientowana w potrzebach uczestników.

Starszy Inspektor / Prokuratura Okręgowa [2017.09.28-29]:

Szkolenie przejrzyste, zawierające wiele szczegółowych problemów zmienionych ostatnią nowelizacją.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2017.09.28-29]:

Szkolenie merytoryczne. Informacje przekazane w sposób jasny i zrozumiały.

Główny Specjalista / Urząd Gminy [2017.09.28-29]:

Jestem zadowolona ze sposobu prowadzenia . szkolenie ciekawe praktyczne, fachowe. Dziękuję.

Starszy Inspektor / Zarząd Transportu Miejskiego [2017.09.28-29]:

Ogrom wiedzy w bardzo przyjemnej atmosferze. Przydatne w praktyce materiały szkoleniowe.

Inspektor / Urząd Miasta [2017.09.28-29]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Wykładowca zainteresował uczestników.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Leśny Park Kultury i Wypoczynku [2017.09.28-29]:

Szkolenie zawierało przydatne tematy o najważniejszych zmianach.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2017.09.28-29]:

Doskonałe merytorycznie szkolenie. Materiał szkoleniowy przygotowany dokładnie i przejrzyście.

Referent / Wojewódzki Szpital Zespolony [2017.09.28-29]:

Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Materiały szkoleniowe i organizacja na wysokim poziomie.

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2017.09.28-29]:

Pełen profesjonalizm. Ogromny zasób wiedzy prowadzącego.

Kierownik / Zespół Szkół [2017.09.27]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z zastosowaniem przykładów.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Szpital [2017.09.27]:

Usystematyzowano zakres wiedzy z zakresu przetargu nieograniczonego.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.09.27]:

Szkolenie ciekawe.

Inspektor ds. Przetargów / Urząd Gminy [2017.09.27]:

Szkolenie bardzo przydatne.

Referent / Muzeum Sztuki [2017.09.27]:

Pozytywny wstęp do rozwijania wiedzy z zakresu przetargów i prawidłowej realizacji zamówień publicznych.

/ Osoba prywatna [2017.09.27]:

Przydatne wiadomości, rzeczowe, konkretne przekazywanie informacji.

Inspektor / Centrum Usług Wspólnych [2017.09.27]:

Szkolenie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, wyczerpujące.

/ Firma prywatna [2017.09.26]:

Przepisy prawne poparte praktycznymi wskazówkami i przykładami. Szkolenie efektywne, prowadzone przez doświadczonego wykładowcę.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Teatr [2017.09.26]:

Profesjonalny wykładowca. Duża przydatność informacji. Organizacja, sala, poczęstunek – bardzo dobre.

Specjalista / Firma prywatna [2017.09.26]:

Poruszenie ważnych kwestii związanych z nowymi regulacjami. Bardzo przydatne informacje.

Specjalista / Instytut Badań i Rozwoju [2017.09.26]:

Szkolenie przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie.

Referent / Urząd Miasta [2017.09.26]:

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze prowadzone. Jestem bardzo zadowolona.

Radca Prawny / Firma prywatna [2017.09.26]:

Przydatne szkolenie z dobrymi materiałami szkoleniowymi.

Specjalista / Firma prywatna [2017.09.26]:

Przydatne informacje, interpretacje. Dobra analiza występujących nieprawidłowości.

Specjalista / Straż Pożarna [2017.09.26]:

Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Przejrzyste, oparte na przykładach.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.09.26]:

Szkolenie profesjonalne, przydatne, praktyczne. Wiedza podana w sposób usystematyzowany.

/ Instytut Badań i Rozwoju [2017.09.26]:

Szkolenie bardzo przydatne. Dużo informacji.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2017.09.25]:

Szkolenie bardzo przydatne, pomocne w codziennej pracy przy zamówieniach. Wykładowca w sposób jasny, konkretny omawiał istotne zagadnienia.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2017.09.25]:

Bardzo dobra organizacja oraz lokalizacja. Świetny wykładowca. Zakres zagadnień wykraczający poza standardowe szkolenia z zamówień publicznych.

Kierownik Działu / Szkoła [2017.09.25]:

Wykład na wysokim poziomie. Wykładowca bardzo merytoryczny.

Referent / Urząd Gminy [2017.09.25]:

Szkolenie praktyczne. Duży zasób przydatnych informacji.

Starszy Specjalista / Urząd Gminy [2017.09.25]:

Bardzo dobre szkolenie.

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.09.21-22]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Tematy szeroko omawiane. Poruszone zostały tematy bardzo istotne.

Inspektor / Zakład Gospodarowania Nieruchomościami [2017.09.21-22]:

Bardzo dobre szkolenie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Idealna lokalizacja miejsca szkolenia.

Młodszy Specjalista / Centrum Medyczne [2017.09.21-22]:

Bardzo przydatne informacje. Ciekawe szkolenie.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Oczyszczania [2017.09.21-22]:

Szkolenie przydatne, interesujące. chętnie pójdę na kolejne szkolenie prowadzone przez tego wykładowcę.

/ Zarząd Dróg i Transportu [2017.09.21-22]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Świetna lokalizacja.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.09.21-22]:

Rzetelny i obrazowy sposób prowadzenia szkolenia. Łatwość w przyswajaniu informacji.

Starszy Inspektor / Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego [2017.09.21-22]:

Bardzo kompetentny prowadzący, który bardzo ciekawie i prosto prowadzi szkolenie.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.09.21-22]:

Praktyczne porady. Jak każde szkolenie tego wykładowcy – konkretne i bardzo interesujące, wyjaśniające wątpliwości.

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.09.21-22]:

Ciekawe uwagi dotyczące praktycznej strony przygotowania postępowania. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące oceny ofert.

Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania [2017.09.21-22]:

Wykładowca posiada ogromną wiedzę w zakresie zamówień publicznych. Daje wskazówki jak uniknąć problemów w sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Przekazuje wiedzę praktyczną.

Konsultant / Dom Pomocy Społecznej [2017.09.20]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Wykładowca w sposób jasny i przejrzysty przekazał potrzebne informacje. Wzorowy sposób prowadzenia zajęć.

Pomoc Administracyjna / Urząd Gminy [2017.09.20]:

Szkolenie bardzo przydatne i obszerne informacyjnie. Przekazywanie informacji w sposób prosty i praktyczny.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego [2017.09.20]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Szkolący wyczerpująco odpowiadał na pytania i szczegółowo przedstawił zagadnienia dotyczące postępowań.

Inspektor / Centrum Świadczeń Rodzinie [2017.09.20]:

Bardzo dobre szkolenie. Solidny wykładowca.

/ Urząd Gminy [2017.09.20]:

Przejrzyście przedstawiona ustawa poparta przykładami.

/ Centrum Świadczeń Rodzinie [2017.09.20]:

Konkretne, rzetelne szkolenie. Przystępny wykładowca.

Inspektor / Urząd Miasta [2017.09.15]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Bardzo pomocna wiedza praktyczna.

Referent / Urząd Miasta [2017.09.15]:

Szkolenie w pełni zgodne z zakresem. Przeprowadzone w sposób wyczerpujący i profesjonalny.

Księgowa / Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy [2017.09.15]:

Dużo przydatnych informacji. Bardzo dobrze, że można zadawać pytania.

Specjalista / Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy [2017.09.15]:

Praktyczne informacje ogólne dotyczące zamówień.

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2017.09.14]:

Bardzo dobry prowadzący, dobra lokalizacja i dobra organizacja szkolenia.

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Szpital Specjalistyczny [2017.09.14]:

Profesjonalne szkolenie. Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Dyrektor Biura / Urząd Miasta [2017.09.14]:

Dobrze zorganizowane szkolenie. Dobry przekaz informacji.

Inspektor / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy [2017.09.14]:

Dobry zakres szkolenia. Prowadzący posiada rozległą wiedzę.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2017.09.14]:

Bardzo dobre szkolenie.

Kierownik Referatu / Urząd Miasta [2017.09.13]:

Bardzo profesjonalny wykładowca i organizator.

Kierownik / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2017.09.13]:

Podejmowane tematy rozwiązują problemy występujące w zamówieniach publicznych. bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia.

Podinspektor / Urząd Gminy [2017.09.13]:

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Informacje przekazywane w zwięzły i zrozumiały sposób.

Podinspektor / Urząd Gminy [2017.09.13]:

Szkolenie konkretne, oparte na przykładach.

Referent / Zakład Komunalny [2017.09.13]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Dowiedziałam się o wielu istotnych rzeczach.

Zastępca Burmistrza / Urząd Miasta [2017.09.13]:

Szkolenie potrzebne w związku ze złożonością oraz zmiennością przepisów. Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Kierownik Referatu / Urząd Miasta [2017.09.13]:

Kompetentny wykładowca. Interesujący sposób prowadzenia wykładu.

/ Jednostka samorządowa [2017.07.27-28]:

Szkolenie bardzo pomocne, poruszające ważne aspekty w prowadzeniu i przygotowaniu postępowań o zamówienie publiczne.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.07.27-28]:

Materiały i przykłady podane przez prowadzącego są bardzo przydatne przy dalszych procedurach prowadzonych przez naszą jednostkę.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.07.27-28]:

Szkolenie znakomite. Świetny sposób przekazania wiadomości, sposób prowadzenia. Bardzo dobra lokalizacja szkolenia.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.07.27-28]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Przekazano dużo cennych informacji.

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.07.27-28]:

Bardzo dobre szkolenie. Praktyczne wykorzystanie przykładów.

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.07.27-28]:

Szkolenie pozwoli na zastosowanie poszczególnych uwag we własnych postępowaniach. Umożliwi skorzystanie z rad fachowca.

Dyrektor / Jednostka badawczo-rozwojowa [2017.07.27-28]:

Szkolenie bardzo pomocne w codziennych zmaganiach z przetargami.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.07.27-28]:

Szeroka tematyka szkolenia poparta przykładami praktycznymi, przydatnymi w pracy zawodowej.

Referent / Jednostka oświaty [2017.07.27-28]:

Szkolenie bardzo ważne, świetnie poprowadzone. Wyczerpujące informacje.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.07.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, konkretne. Duża wiedza prowadzącego. Udzielanie odpowiedzi na zapytania w sposób rzetelny.

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.07.25-26]:

Doskonała wiedza prowadzącego oraz dużo praktycznych przykładów.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.07.25-26]:

Bardzo dobre przykłady i kierunki rozwiązań problemów.

Kierownik Działu / Jednostka kultury [2017.07.25-26]:

Wysoki poziom na każdej płaszczyźnie – merytorycznie i organizacyjnie.

Naczelnik / Jednostka terytorialna [2017.07.25-26]:

Jak zawsze pełne zadowolenie i pomoc w dalszej pracy.

/ Jednostka samorządowa [2017.07.25-26]:

Informacje podane wyraźnie i szczegółowo. Bardzo przyjazna atmosfera.

Mapa 1. Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 2. Zestawienie wybranych zmian w przepisach obejmujących zamówienia publiczne w kolejnych tygodniach i miesiącach roku 2018. Gotowy harmonogram czasowy – co się zmieni, gdzie i kiedy?
 3. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wszczęcie postępowania od 18 kwietnia do 18 października 2018 r):
 • wartość zamówienia pow. 30 000 euro – obowiązek stosowania rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10g ustawy Pzp, wartość zamówienia pow. kwot progowych unijnych – obowiązek stosowania rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10g oraz obowiązki wynikające z ustawy Pzp.
 1. Rozwiązania zawarte w siwz, zaproszeniach obejmujące elementy elektronicznych zamówień publicznych (EZP):
 • postępowanie do 30 000 euro – nie objęte przepisami ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), postępowanie o wartości zamówienia do kwot progowych unijnych od 30 000 euro – ustawa Pzp, postępowanie o wartości zamówienia pow. kwot progowych unijnych” – ustawa Pzp.
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych – RODO. Data obowiązywania przepisów od 25.05.2018 r – bez względu na wartość zamówienia:
 • zestawienie aktów prawnych – pod kątem zamówień publicznych; podstawowe informacje o RODO – dane osobowe, definicje, zasady i wymagania.
 1. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia – weryfikacja pod kątem danych osobowych.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego / realizacja umowy – zakres i przykłady koniecznych zmian w sposobie postępowania w zakresie wymagań i obowiązków związanych z RODO. Teoria i praktyka.
 3. Panel dyskusyjny.

 

 

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74255
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie