NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Olsztyn 23-05-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Olsztyn 23-05-2018

Temat:Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczne konsekwencje dla zamawiających i wykonawców.
Trener:mec. Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia:2018-05-23
Czas trwania:1 dni
Miejsce:Olsztyn, Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz – radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.


Starszy Specjalista ds. Finansowych / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Przekazane informację będą bardzo przydatne w pracy. Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

 

Kierownik ds. Przygotowania Ofert / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Jak zwykle, szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Szkolenia są prowadzone bardzo ciekawie i rzeczowo.

 

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.04.26]:

 

Trener doskonale przygotowany do zajęć, posiadający dużą wiedzę i udzielający odpowiedzi na pytania bardzo wyczerpująco. Materiały szkoleniowe bardzo przydatne

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Przekazane zostały przydatne i konkretne informacje. Możliwość dyskusji bardzo pomaga w zdobywaniu wiedzy.

 

Kierownik / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Prowadzący doskonale przygotowany do prowadzenia zajęć. Przekazane zostało dużo nowej wiedzy z zakresu elektronizacji.

 

Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2018.04.26]:

 

Szkolenie przeprowadzone w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy. Wykładowca porusza wiele praktycznych aspektów.

 

Starszy Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2018.04.26]:

 

Wykładowca wyczerpująco udzielał odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Sekretarz / Gmina [2018.04.25]:

 

Szkolenie przydatne. Prowadzone w sposób logiczny oraz w pełni pokazujące jak rozwiązywać problemy z realizacją procedur zamówień publicznych.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.04.25]:

 

Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Wykładowca z dużym zasobem wiedzy.

 

Inspektor ds. Remontów i Inwestycji / Firma prywatna [2018.04.25]:

 

Szkolenie prowadzone w kameralny sposób dla małej grupy, dzięki temu szkolenie było prawidłowo przeprowadzone i czytelne dla odbiorców.

 

Specjalista ds. Programów / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.25]:

 

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne w realizacji zamówień publicznych.

 

Sekretarz / Gmina [2018.04.25]:

 

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Osoba prowadząca posiada ogromną wiedzę i potrafi ją zrozumiale przekazać uczestnikom.

 

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju/ Urząd Gminy [2018.04.25]:

 

Jest to szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Wykładowca merytoryczny, a materiały w pełni wyczerpują moje oczekiwania.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.25]:

 

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne w wykonywanych czynnościach na stanowisku pracy.

 

Referent / Firma prywatna [2018.04.25]:

 

Zostało przekazanych dużo informacji dotyczących zmian w przepisach. Dobra znajomość wiedzy wykładowcy na omawiany temat.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej [2018.04.25]:

 

Osoba szkoląca z dużą wiedzą, konkretnie przekazał informacje oraz udzielił praktycznych wskazówek.

 

Starszy Specjalista ds. Finansowych / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Przekazane informację będą bardzo przydatne w pracy. Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

 

Kierownik ds. Przygotowania Ofert / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Jak zwykle, szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Szkolenia są prowadzone bardzo ciekawie i rzeczowo.

 

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.04.26]:

 

Trener doskonale przygotowany do zajęć, posiadający dużą wiedzę i udzielający odpowiedzi na pytania bardzo wyczerpująco. Materiały szkoleniowe bardzo przydatne

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Przekazane zostały przydatne i konkretne informacje. Możliwość dyskusji bardzo pomaga w zdobywaniu wiedzy.

 

Kierownik / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Prowadzący doskonale przygotowany do prowadzenia zajęć. Przekazane zostało dużo nowej wiedzy z zakresu elektronizacji.

 

Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2018.04.26]:

 

Szkolenie przeprowadzone w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy. Wykładowca porusza wiele praktycznych aspektów.

 

Starszy Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2018.04.26]:

 

Wykładowca wyczerpująco udzielał odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Sekretarz / Gmina [2018.04.25]:

 

Szkolenie przydatne. Prowadzone w sposób logiczny oraz w pełni pokazujące jak rozwiązywać problemy z realizacją procedur zamówień publicznych.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.04.25]:

 

Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Wykładowca z dużym zasobem wiedzy.

 

Inspektor ds. Remontów i Inwestycji / Firma prywatna [2018.04.25]:

 

Szkolenie prowadzone w kameralny sposób dla małej grupy, dzięki temu szkolenie było prawidłowo przeprowadzone i czytelne dla odbiorców.

 

Specjalista ds. Programów / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.25]:

 

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne w realizacji zamówień publicznych.

 

Sekretarz / Gmina [2018.04.25]:

 

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Osoba prowadząca posiada ogromną wiedzę i potrafi ją zrozumiale przekazać uczestnikom.

 

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju/ Urząd Gminy [2018.04.25]:

 

Jest to szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Wykładowca merytoryczny, a materiały w pełni wyczerpują moje oczekiwania.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.25]:

 

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne w wykonywanych czynnościach na stanowisku pracy.

 

Referent / Firma prywatna [2018.04.25]:

 

Zostało przekazanych dużo informacji dotyczących zmian w przepisach. Dobra znajomość wiedzy wykładowcy na omawiany temat.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej [2018.04.25]:

 

Osoba szkoląca z dużą wiedzą, konkretnie przekazał informacje oraz udzielił praktycznych wskazówek.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i wyczerpująco.

 

Główny Specjalista / Park Krajobrazowy [2018.03.01-02.28]:

 

Szkolenie bardzo przydatne w pracy zawodowej, zarówno zakres szkolenia jak i Wykładowca na bardzo wysokim poziomie.

 

Pomoc Administracyjna/ Urząd Miejski [2018.03.01-02.28]:

 

Szkolenie bardzo pouczające.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.03.01-02.28]:

 

Bardzo przydatne informacje

 

Kierownik / Urząd Miejski [2018.03.01-02.28]:

 

Szkolenie bardzo dobre.

 

Szef Logistyki / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.03.01-02.28]:

 

Ciekawa forma wykładów, przytaczanie przykładów.

 

Inspektor/ Gmina [2018.03.01-02.28]:

 

Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze, a Wykładowca w sposób przystępny przekazał najistotniejsze wiadomości. Zdobyłem dużą wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.03.01-02.28]:

 

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i rzeczowo.

 

/ Osoba prywatna [2017.10.19]:

Szkolenie prowadzone jest w sposób bardzo ciekawy. Prowadzący przedstawia interesujące aspekty i możliwe sposoby wykładni omawianych regulacji prawnych.

 

Referent / Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół [2017.10.19]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca wyczerpująco wyjaśnił zagadnienia ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Szpital Miejski [2017.10.19]:

Szkolenie z konkretnymi wnioskami i przydatnymi informacjami.

 

/ Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół [2017.10.19]:

Szkolenie profesjonalnie przygotowane. Prowadzący nastawiony na kontakt z uczestnikami. Przyjazna atmosfera.

 

Informatyk / Inspektorat Nadzoru Budowlanego [2017.10.19]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Jasne i przejrzyste przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.19]:

Bardzo dobry wykładowca. Super miejsce – lokalizacja i dobry poczęstunek.

 

Specjalista / Sąd Administracyjny [2017.10.19]:

Szkolenie merytorycznie bardzo przydatne. Dobra komunikatywność wykładowcy.

 

Referent / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2017.10.19]:

Szkolenie interesujące, wyczerpujące tematykę.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Administracyjny [2017.10.19]:

Szkolenie treściwe i konkretne.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Ciekawie prowadzone szkolenie. Tematyka przekazana jasno i zrozumiale.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie wyjaśniło wszystkie wątpliwości.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.06.09]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Świetnie przeprowadzone.

 

Starszy Inspektor / Jednostka oświaty [2017.06.09]:

Szkolenie profesjonalne i bardzo przydatne.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie merytoryczne, oparte na przykładach.

 

Starszy Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Dużo przydatnych informacji.

 

/ Jednostka sektorowa [2017.06.09]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób rzetelny.

 

Zaopatrzeniowiec / Jednostka oświaty [2017.06.09]:

Podano praktyczne informacje, oparte na przykładach.

 

Referent / Jednostka sportu i rekreacji [2017.06.09]:

Szkolenie spełnia oczekiwania. Dobrze przygotowane.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.31]:

Szkolenie bardzo ciekawe – zwłaszcza przykłady. Bardzo duża wiedza prowadzącego.

 

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.31]:

Szkolnie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomogą mi w mojej pracy.

 

/ Jednostka oświaty [2017.03.31]:

Otrzymałam przydatne informacje n interesujący mnie temat. Otrzymane materiały szkoleniowe ułatwią pracę zawodową.

 

Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.03.31]:

Szkolenie zostało przeprowadzone zostało w sposób merytoryczny. Wykładowca przeplatał wykłady ciekawymi przykładami i opiniami, które będę mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

 

/ [2017.03.31]:

Przydatne wiadomości.

 

Kierownik / Jednostka kultury [2017.02.27-28]:

Bardzo przydatny zbiór najważniejszych informacji ze wskazaniem istotnych zmian i ich interpretacji. Kompleksowe spojrzenie na zagadnienie zamówień publicznych.

 

/ Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Szkolenie profesjonalnie poprowadzone. Przekazano informacje ważnie i przydatne.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Bardzo profesjonalne i szczegółowe szkolenie.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.02.27-28]:

Niezwykle przydatne szkolenie. Prowadzący w bardzo zrozumiały i ciekawy sposób wyjaśnił procedury.

 

Specjalista / Jednostka komunalna [2017.02.27-28]:

Szkolenie przystępnie prowadzone, profesjonalne.

 

Dyrektor / Jednostka budżetowa [2017.02.27-28]:

Bardzo dobre szkolenie systematyzujące wiedzę na temat całego procesu przebiegu zamówienia publicznego.

 

/ Jednostka mundurowa [2017.02.27-28]:

Szkolenie adekwatne do potrzeb, właściwie przygotowane.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Wykładowca w sposób profesjonalny i ciekawy przedstawił zagadnienia związane z Prawem zamówień publicznych.

 

Kierownik / Firma prywatna [2017.02.27-28]:

Szkolenie merytoryczne, fachowe.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo przydatne. Kompleksowe, fachowe, poparte licznymi przykładami. Wykładowca w jasny i precyzyjny sposób przedstawia formalizmy.

 

Referent / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty, zrozumiały.

 

Główny Specjalista / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Bardzo dobre szkolenie. Trener z dużą wiedzą.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka sportu i rekreacji [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatna, dobrze przekazana wiedza.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

 

Starszy Specjalista / Jednostka badawczo – rozwojowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.02.23-24]:

Zwięźle i na temat.

 

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.23-24]:

Szkolenie przydatne na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Szkolenie było bardzo profesjonalne. Tematyka w pełni odpowiadała moim potrzebom. Prowadzący posiada dogłębną, aktualną wiedzę w zakresie tematyki szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2017.02.16-17]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, przydatne informacje oraz materiały szkoleniowe.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Dobry dobór materiałów. Fachowa wiedza wykładowcy. Praktyczne podejście do zagadnienia.

 

Radca Prawny / Firma prywatna [2017.02.16-17]:

Bardzo dużo wiedzy merytorycznej.

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2017.02.16-17]:

Szkolenie przydatne, dużo praktycznych przykładów i dyskusji.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2017.02.16-17]:

Zwięźle i na temat.

 

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.16-17]:

Merytoryczne treści.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo dobre, przydatne informacje. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany, potrafi zainteresować uczestników.

 

Kierownik / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2017.02.10]:

szkolenie rzeczowe, prowadzący w sposób ciekawy przedstawił zakres przedmiotowy szkolenia.

 

Specjalista / Jednostka terytorialny [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo przydatne. Poszerzające wiedzę o zamówieniach publicznych.

 

Główna Księgowa / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący posiada bardzo dobrą wiedzę.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały, klarowny i wyczerpujący. Wykładowca odpowiada na pytania słuchaczy.

 

/ Jednostka budżetowa [2017.02.10]:

Interesujący sposób przekazywania wiedzy. Przekazane informacje będą przydatne w pracy.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie rzeczowe i interesujące.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.02.10]:

Szkolenie przeprowadzone rzetelnie, solidnie i profesjonalnie. Wykładowca w sposób ciekawy i precyzyjny przekazał swoją wiedzę słuchaczom.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadzący posiada bardzo konkretną wiedzę i doskonale odnajduje się w przepisach ustawy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.02-03]:

Przydatne informacje systematyzujące wiedzę. Ciekawe przykłady z orzecznictwa.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.02-03]:

Szkolenie przydatne. Informacje przekazywane przez wykładowcę do wykorzystania w praktyce (dużo przykładów, analiza przepisów).

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialny [2017.02.02-03]:

Bardzo pozytywne szkolenie. Duża wiedza wykładowcy.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.02.02-03]:

Szkolenie ciekawe, wiele praktycznych rozwiązań. Prowadzone w miłej atmosferze.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.02-03]:

Bardzo konkretny prowadzący. Możliwość zadawania pytań w każdym momencie szkolenia. Przydatne materiały i przykłady.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.02-03]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób przejrzysty, komunikatywny. Tematyka bardzo dobrze wytłumaczona.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.02.02-03]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre. Konkretny i dobrze przygotowany wykładowca.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka oświaty [2017.02.02-03]:

Szkolenie przeprowadzone konkretnie, rzeczowo, zgodnie z założoną tematyką.

 

Radca Prawny / Jednostka budżetowa [2017.02.02-03]:

Szkolenie merytoryczne, przeprowadzone w dynamiczny sposób. Dużo przykładów z praktyki.

 

/ Jednostka komunalna [2017.02.02-03]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Wykładowca posiada ogromną wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Mapa 1. Wprowadzenie – zestawienie aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procedur z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji: Dyrektywa 2014/24/UE – podstawy komunikacji elektronicznej – niezbędne ramy czasowe; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE; Ustawa prawo zamówień publicznych – komunikacja elektroniczna w postępowaniu – zasady postępowania; Rozporządzenie z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
 2. Niezbędne definicje: dokument elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej, kwalifikowany podpis.
 3. Obowiązkowa elektronizacja a zamówienia do 30 tys. euro. Przykłady zamówień do 30 tys. euro z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych – praktyka stosowania tych narzędzi przez niektóre podmioty z rynku publicznego i prywatnego.
 4. Obowiązkowa elektronizacja a zasada konkurencyjności w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 5. Podstawowe obowiązki zamawiających i wykonawców w związku z elektronizacją zamówień publicznych: Elektronizacja zamówień a zasady udzielania zamówień publicznych, w tym zasada pisemności; Kwalifikowany podpis elektroniczny – najważniejsze elementy; Założenia Platformy e-zamowienia. Aktualny stan prac nad wdrożeniem systemu. Składanie dokumentów i oświadczeń w wersji elektronicznej – zasady postępowania, bezpieczne procedury.
 6. Procedura prosta i odwrócona przetargu nieograniczonego po wejściu w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych: Kiedy należy złożyć dokumenty w wersji elektronicznej – w jakich przypadkach dopuszczalne jest złożenie oferty w wersji pisemnej; Wezwanie do złożenia dokumentów – forma i zasady składania dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego; Obowiązek komunikacji elektronicznej w trakcie postępowania – niezbędne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prawidłowy opis sposobu przygotowania ofert oraz zasad komunikacji w postępowaniu; Zasady składania dokumentów podmiotowych w postępowaniach niekonkurencyjnych; Otwarcie ofert po 18.10.2018 r. – prawdopodobne kierunki zmian.
 7. Niezbędne elementy prowadzenia procedury i oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem JEDZ:
  • Opis sposobu przygotowania oferty i skuteczne złożenie oferty po elektronizacji.
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – brak możliwości złożenia w formie pisemnej, skutki dla prowadzonej procedury;
  • Tworzenie elektronicznego wzoru Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
  • Skuteczne złożenie JEDZ w formie elektronicznej.
  • JEDZ w trybach niekonkurencyjnych.
  • Skuteczne złożenie JEDZ w procedurze z wolnej ręki.
  • Konsekwencje błędów i nieprawidłowości w zakresie złożenia JEDZ.
 8. Udostępnianie dokumentów z postępowania, w tym protokołów po wejściu w życie przepisów dotyczących elektronizacji.
 9. Dyskusja.

 

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74231
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie