NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Poznań 14-06-2018 do 15-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Poznań 14-06-2018 do 15-06-2018

Temat:Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.
Trener:Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia:2018-06-14
Czas trwania:2 dni
Miejsce:Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. Węgorka 20, godz. 9:30-15:30
Cena:690,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 850,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.


Referat ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.03.26]:

 

Dokładne i szczegółowe przedstawienie tematu. Duża kompetencja prowadzącego.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.03.26]:

 

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania dotyczące omawianego tematu.

 

Informatyk / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.26]:

 

Rzetelne i fachowe przedstawienie zmian.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.26]:

 

Interesujący i przydatny temat przedstawiony w sposób obrazowy i dostępny, pozwalający na poszerzenie wiedzy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.03.26]:

 

Szkolenie pozwoliło na wyjaśnienie mi wielu niezrozumiałych kwestii.

 

Kierownik Działu / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.26]:

 

Szkolenie w bardzo prosty i łatwy sposób przybliżało mi tematykę elektronicznych zamówień.

 

Kierownik Administracyjny / Zespół Szkół Ekonomicznych [2018.03.23]:

Wykładowca kompetentny, bardzo dobrze przygotowany

Inspektor / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2018.03.23]:

Bardzo dobre przygotowanie szkolenia, dużo ciekawych informacji oraz precyzyjne tłumaczenie definicji.

Księgowa / Centrum Usług Wspólnych [2018.03.23]:

Informacje przekazane przez prowadzącego na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy zawodowej. Zakres informacji odpowiedni do aktualnych potrzeb.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.23]:

Szkolenie przydatne. Przeprowadzone bardzo dobrze.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.23]:

Szkolenie praktyczne dla zaawansowanych.

Specjalista ds. Gospodarczych / Zespół Szkół [2018.03.23]:

Szkolenie dobrze przygotowane i treściwe.

Starszy Inspektor/ Urząd Pracy [2018.03.23]:

Dobór programu adekwatny do sytuacji w jakiej znajduje się obecnie zamawiający tj. okres sprawozdawczy i elektronizacja.

Kierownik / Centrum Usług Wspólnych [2018.03.23]:

Porządkujące wiadomości. Możliwość wyjaśnienia wątpliwości na tematy związane z zamówieniami publicznymi. Otrzymanie kompetentnych odpowiedzi na pytania.


Zastępca Komendanta / Państwowa Straż Pożarna [2018.03.22]:

Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym.

Główny Specjalista / Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych [2018.03.22]:

Profesjonalna organizacja szkolenia. Szeroka wiedza praktyczna prowadzącego szkolenie.

Kierownik Działu Administracyjnego / Muzeum [2018.03.22]:

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy. Wyjaśnienie poszczególnych aspektów szkolenia pozwoliło mi poznać problematykę sprawozdania i ją wypełniać dokładnie.

Komendant / Państwowa Straż Rybacka [2018.03.22]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.03.22]:

Przekazane informacje treściwe w zakresie tematu szkolenia. Wykład dostosowany do potrzeb odbiorców.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.22]:

Szkolenie rozjaśniające wątpliwości. Wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Duża wiedza i umiejętność jej przekazania.

Kierownik Gospodarczy/ Zespół Szkół [2018.03.22]:

Szkolenie ciekawe, możliwość dyskusji i pytań.


Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Urząd Pracy [2018.01.29-30]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie. Profsjonalne przekazanie informacji.

Specjalista Działu Remontów i Inwestycji / Uczelnia Wyższa [2018.01.29-30]:

Szkolenie bardzo przydatne. Pozwoliło połączyć już zdobyte doświadczenie praktyczne, z teoretyczną stroną zamówień publicznych.

Inspektor / Uczelnia Wyższa [2018.01.29-30]:

Szkolenie zgodne z tytułem. Dostosowane do poziomu uczestników.

Specjalista ds. Inwestycji/ Spółdzielnia Mieszkaniowa [2018.01.29-30]:

Szkolenie wyczerpało zakres merytoryczny oferowanego programu i spełniło moje oczekiwania.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.29-30]:

Szkolenie zawierało wszystkie zagadnienia, którymi byłam zainteresowana na początku mojej pracy z zamówieniami, bez większego odchodzenia do tematów dla zaawansowanych.

Starszy Specjalista ds. Administracji/ Biblioteka Publiczna [2018.01.29-30]:

Materiały i zagadnienia przygotowane na szkolenie w pełni wyczerpały jego tematykę. Sposób przekazania informacji przez wykładowcę idealnie dostosowany dla osób początkujących, które były adresatami szkolenia.

Zastępca Dyrektora ds. Administracjno-Ekonomicznych/ Muzeum [2018.01.29-30]:

Szkolenie zbiorczo podsumowuje informacje na temat zamówień publicznych. Było bardzo interesujące i przydatne w pracy.

Pomoc Administracyjna/ Gmina [2018.01.29-30]:

Konkretne przedstawienie podstaw Prawa Zamówień Publicznych dla osób początkujących. Ciekawe przykłady zastosowania ustawy.


Inżynier Nadzoru / Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

Szkolenie oceniam pozytywnie. Sposób przekazania wiedzy przejrzysty, merytoryzny i rzeczowy. Możliwość wspólnego dialogu i panelu dyskusyjnego.

Starszy Inspktror Administracyjno – Techniczny/ Ośrodek Medycyny Pracy [2018.01.18-19]:

Jakość szkolenia na wysokim poziomie. Wykładowca bardzo sympatyczny, kompetentny, posiadający dużą wiedzę merytoryczna. Potrafiący przekazać ją w sposób przystepny.

Zastępca Nadleśniczego / Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

Niesamowita wiedza i sposób jej przekazywania. Każde wątpliwości związane z zamówieniami wyjaśnione pod każdym względem.

Inżynier Nadzoru/ Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

Kompetentny prowadzący oraz świetna atmosfera. Konkretnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Starszy Referent ds. Zamówień Publicznych / Służba Zdrowia [2018.01.18-19]:

Teoria poparta praktyką. Duży profesjonalizm prowadzącego.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nieruchomości i Opłaty Lokalne [2018.01.18-19]:

Wysoki poziom szkolenia. Bardzo dobra komunikacja prowadzącego z uczestnikami, prosty i czytelny sposób przekazania wiedzy.

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.12.20]:

Wykładowca profesjonalnie przygotowany. Bardzo przydatne szkolenie.

Radca Prawny / Jednostka mundurowa [2016.12.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Poruszono kwestie praktyczne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka sektorowa [2016.12.20]:

Szkolenie praktyczne. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty ustawy.

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Szkolenie przydatne, prowadzone bardzo przystępnym językiem.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Kompetentny wykładowca. Szkolenie przydatne.

Specjalista / Jednostka mundurowa [2016.12.20]:

Szkolenie przyczyniło się do lepszego zrozumienie znowelizowanej ustawy.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Szkolenie przydatne.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Interesująca prezentacja przepisów Prawa zamówień publicznych. Otwartość osoby prowadzącej na zapytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne przekazywanie posiadanych wiadomości.

Podinspektor / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne podejście prowadzącego, kompetencja i wysoka kultura osobista.

Inspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.11.30-12.01]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w prosty sposób.

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie konkretne i na temat.

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie zgodne z moimi oczekiwaniami.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone.

Główna Księgowa / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Bardzo duża wiedza merytoryczna prowadzącego poparta bogatą praktyką.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Merytorycznie na wysokim poziomie.

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Bardzo sprawnie prowadzone szkolenie. Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

/ Firma prywatna [2016.09.20-21]:

Szkolenie przydatne. Dobre materiały szkoleniowe i bardzo dobry wykładowca.

Specjalista / Jednostka kultury [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

Samodzielny Referent / Firma prywatna [2016.09.20-21]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Radca Prawny / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny. Bogata wiedza wykładowcy.

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo przydatne. Zwraca na najważniejsze aspekty nowelizacji.

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.09.20-21]:

Dużo informacji przekazanych w dostępny sposób.

/ [2016.09.20-21]:

Przygotowanie merytoryczne na bardzo wysokim poziomie.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.20-21]:

Przydatne informacje, przedstawione w ciekawy sposób.

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Bogata wiedza i umiejętność jej przekazywania przez wykładowcę. Możliwość prowadzenia dyskusji. Podczas szkolenia zdobyłam cenne wskazówki.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone przez kompetentną osobę. Prowadzący posiada bogate doświadczenie, którym potrafi się podzielić w bardzo przydatny sposób.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.09.16]:

Rzeczowe szkolenie. Tematy omawiane w dostępny i zrozumiały sposób dla każdego uczestnika. Konkretny prowadzący.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone przez osobę kompetentną, znającą tematykę zamówień publicznych w praktyce.

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2016.09.16]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i fachowe. Dużo dodatkowych informacji i rzeczowe odpowiedzi na problemy.

Dyrektor / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie, ciekawe. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.16]:

Przekazywanie informacji w sposób profesjonalny. Rozjaśnienie wątpliwości. Duże zaangażowanie wykładowcy. Miła atmosfera.

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.16]:

Szkoleni pomogło w zauważeniu wielu zmian w przeprowadzaniu postępowania oraz zastosowaniu ich w praktyce. Dużo cennych informacji.

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie konkretne, przeprowadzone w miłej atmosferze.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.08.29]:

Jasny przekaz ze strony prowadzącego. Otwartość na stawiane problemy.

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący wyjaśniał moje wątpliwości zwracał uwagę na istotne aspekty prawne.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie przydatne z racji zadań służbowych. Doskonały przekaz informacji. Odpowiednie tempo prowadzenia szkolenia.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.29]:

Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Poruszono najważniejsze zmiany ustawy.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Wiele konkretnych wskazówek.

Sekretarz/ Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Nowe spojrzenie na opis przedmiotu zamówienia, na podstawie nowego zmienionego Prawa zamówień publicznych.

/ Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Tematyka szkolenia porusz bardzo istotne kwestie w zamówieniach. Forma i treść wykładu rozwiała wiele wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Tematyka dobrze rozłożona w czasie. Prowadzący bardzo merytorycznie i spokojnie przedstawił temat. To był jeden z najlepszych prowadzących z jakim miałam kontakt.

/ Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie. Trener w interesujący sposób przekazuje informacje. Dobry sposób połączenia slajdów z przygotowanym materiałem i komentarzem trenera.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo dobra merytoryczna zawartość materiałów szkoleniowych i bardzo dobry wykładowca, który uczulał uczestników szkolenia na wszelkie ewentualne niespodzianki w stosunku do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Merytorycznie na wysokim poziomie.

Starszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.08.22-23]:

Poruszone zostały wszystkie zagadnienia zaproponowane w programie. Prowadzący nawiązywał kontakt i dyskutował z uczestnikami oraz udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie bardzo udane. W przyszłości chciałabym uczestniczyć w szkoleniach na tak dobrym poziomie.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Wiedza przekazana fachowo. Szkolenie bardzo przydatne.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Wykładowca wyjaśnia stosowanie w praktyce nowych przepisów.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza prowadzącego. Informacje przekazywane uczestnikom były adekwatne do tematyki szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Duży zakres materiału przekazany w przejrzysty sposób.

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Kompetentny wykładowca.

MapaZakres szkolenia:

Dzień I:

 1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
 2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
 5. Komisje przetargowe:
 6. skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
 7. Zatwierdzenie przez kierownika jednostki – terminy graniczne.
 8. Dokumentowanie posiedzeń komisji – uchybienia.
 9. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
 10. Definicje: cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta.
 11. Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Zamówienia częściowe. Podział zamówień i ich łączenie.
 12. Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
 13. Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
 14. Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
 15. Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
 16. Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
 17. Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
 18. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
 19. Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.

 

Dzień II:

 1. Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
 2. Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
 4. Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
 5. Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
 6. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
 7. Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
 8. Publikacja ogłoszeń.
 9. Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
 10. Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
 • Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
 • Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
 • Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu a nowe obowiązki zamawiającego.
 • Przesłanki odrzucenia oferty.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
 2. Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 3. CZĘŚĆ WARSZTATOWA: analiza treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawy, usługi, roboty budowlane – praktyka działania w przypadku wychwycenia błędów.
 4. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań.
 5. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
 6. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
 7. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 8. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
 9. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
 10. CZĘŚĆ WARSZTATOWA – dokumentowanie zamówień w tym zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy – omówienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
 11. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
 12. Kontrola, nadzór i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w zakresie zamówień publicznych,
 • innych osób zainteresowanych usystematyzowanie swojej wiedzy na temat zamówień publicznych.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74255
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie