NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90527
Liczba postów: 146060
Liczba tematów: 18687

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 9.4.2021

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:30 Sygn. akt: 535/21 Odwołujący: ECM Group Polska S.A. - Warszawa Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Warszawa   Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 507 Godzina: 12:45 Sygn. akt: 674/21 Odwołujący: Pracownie Konserwacji
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 8.4.2021

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 728/21 Odwołujący: Budimex S.A. - Warszawa Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. - Warszawa   Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 501 Godzina: 15:30 Sygn. akt: 826/21
Przeczytaj pełny artykuł

OPINIA UZP: Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?

  OPINIA UZP: Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 7.4.2021

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 826/21 Odwołujący: Alumbrados Viarios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział w Polsce - Zielonki Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Przeczytaj pełny artykuł

mec. Łukasz Mackiewicz – szkolenia w kwietniu

W kwietniu przygotowaliśmy dla Państwa kilka szkoleń, które poprowadzi doskonale znany Państwu i jeden z najwyżej ocenianych naszych trenerów -
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł