NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg 30 000 euro wynosi 128 079,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90052
Liczba postów: 145002
Liczba tematów: 18471

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 16.09.2020

Wokanda KIO Godzina: 09:00 Sygn. akt: 2046/20 Odwołujący: Centrum Motoryzacyjne Saska Sp. z o.o. - Kraków Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa - Kraków   Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 1894/20 Odwołujący: Apex.IT Sp. z o. o.
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 15.09.2020

Wokanda KIO Godzina: 09:30 Sygn. akt: 1952/20 Odwołujący: Baudziedzic Sp. z o.o. Sp.k. - Głogów Małopolski Zamawiający: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - Kielce   Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 1784/20 Odwołujący: Infonet Projekt S.A.
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 14.09.2020

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:00 Sygn. akt: 2059/20 Odwołujący: Marfina, S.L. - Sabadell Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich - Warszawa   Sala
Przeczytaj pełny artykuł

9 września 2020 roku – projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

  9 września 2020 roku – projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
W dniu wczorajszym tj. 9 września br. do uzgodnień trafił bardzo ważny dla zamówień publicznych projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
Przeczytaj pełny artykuł

9 września 2020 roku – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

  9 września 2020 roku – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
W dniu wczorajszym tj, 9 września br. do uzgodnień trafił bardzo ważny dla zamówień publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł
Zobacz referencje naszych trenerów i konsultantów