NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91377
Liczba postów: 147297
Liczba tematów: 18999

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

14 stycznia 2022 roku – Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielonego w częściach oraz zamówienia udzielanego na podstawie więcej niż jednej umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego wspólnie przez kilku zamawiających?

    14 stycznia 2022 roku –   Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielonego w częściach oraz zamówienia udzielanego na podstawie więcej niż jednej umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego wspólnie przez kilku zamawiających?
Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielonego w częściach oraz zamówienia udzielanego na podstawie więcej niż jednej umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego wspólnie przez kilku zamawiających? ODPOWIEDŹ:
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 14.01.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3750/21 Odwołujący: Konsorcjum: Plus Inwest P. Żygadło Sp.j., GNOM Sp. z o.o. - Żerniki Wrocławskie Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu -
Przeczytaj pełny artykuł

14 stycznia 2022 roku – Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem?

  14 stycznia 2022 roku –   Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem?
Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem? Czy pod formularzem rocznego sprawozdania powinien podpisać
Przeczytaj pełny artykuł

Komponent Sprawozdań Rocznych wdrożony na Platformie e-Zamówienia

  Komponent Sprawozdań Rocznych wdrożony na Platformie e-Zamówienia
Zakończyło się wdrażanie komponentu Sprawozdań na Platformie e-Zamówienia. Komponent umożliwia przygotowanie, złożenie jak i przekazywanie sprawozdania za 2021 rok jak
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 13.01.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3621/21 Odwołujący: Elwoz Eco Sp. z o.o. - Sierakowice Zamawiający: Gmina Bytów - Bytów   Sala
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł