NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90426
Liczba postów: 145756
Liczba tematów: 18633

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

8 lutego 2021 roku – Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego

    8 lutego 2021 roku – Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego
Polski ustawodawca nie wprowadził do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (dalej: nowe Pzp) szczególnych rozwiązań prawnych odnoszących się do odszkodowań w zamówieniach publicznych, pomimo że
Przeczytaj pełny artykuł

18 lutego 2021 roku – Brexit: zamówienia publiczne – zmiany w relacjach z Wielką Brytanią

    18 lutego 2021 roku – Brexit: zamówienia publiczne – zmiany w relacjach z Wielką Brytanią
Z dniem 1 stycznia 2021 roku w polskim prawie zamówień publicznych pojawiło się wiele zmian, a to ze względu na wejście w życie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 26.2.2021

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:45 Sygn. akt: 247/21 Odwołujący: DS Comp Sylwia Dulak - Kraków Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej - Oświęcim
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 25.2.2021

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 13:30 Sygn. akt: 347/21 Odwołujący: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. - Tarnów Zamawiający: Gmina Sędziszów Małopolski - Sędziszów Małopolski
Przeczytaj pełny artykuł

24 lutego 2021 roku – Jeżeli Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przed 1 stycznia 2021 roku, a w SIWZ przewidział zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,przewidział je również przy szacowaniu wartości, czy może skorzystać z prawa do ich udzielenia w trybie z wolnej ręki po 1 stycznia 2021 roku a jeże tak, czy tych zamówień należy udzielić na podstawie „nowej” czy „starej” ustawy Pzp?

  24 lutego 2021 roku – Jeżeli Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przed 1 stycznia 2021 roku, a w SIWZ przewidział  zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,przewidział je również przy szacowaniu wartości, czy może skorzystać z prawa do ich udzielenia w trybie z wolnej ręki po 1 stycznia 2021 roku a jeże tak, czy tych zamówień należy udzielić na podstawie „nowej” czy „starej” ustawy Pzp?
PYTANIE:  Jeżeli Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przed 1 stycznia 2021 roku, a w SIWZ przewidział  zamówienia o
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł