NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg 30 000 euro wynosi 128 079,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 89808
Liczba postów: 144857
Liczba tematów: 18431

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 4.08.2020

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:30 Sygn. akt: 1473/20 Odwołujący: AWM Budownictwo S.A. - Wrocław Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie - Stronie Śląskie   Sala rozpraw: 501 Godzina: 14:00 Sygn. akt: 1637/20 Odwołujący: "AMLUX" Sp. z o.o - Warszawa
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 3.08.2020

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:00 Sygn. akt: 1263/20 Odwołujący: Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski -
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 31.07.2020

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:00 Sygn. akt: 1494/20 Odwołujący: Lubawa S.A. - Ostrów Wielkopolski Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie -
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 30.07.2020

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 1183/20 Odwołujący: CP Trade Energia i Gaz Spółka z o.o. - Kraków Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe
Przeczytaj pełny artykuł

Projekt zmiany ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) trafił do uzgodnień

  Projekt zmiany ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) trafił do uzgodnień
Dnia 20 czerwca br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł