NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91212
Liczba postów: 147175
Liczba tematów: 18963

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”

    Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”
Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”, które stanowi kontynuację zeszytów orzeczniczych KIO. Swoim zakresem publikacja obejmuje 233 tezy orzecznicze, które
Przeczytaj pełny artykuł

Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

    Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej
Uroczystość powołania nowych członków KIO odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pan Minister Piotr Nowak w trakcie uroczystości pogratulował nowym członkom uzyskanych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, podkreślił rolę
Przeczytaj pełny artykuł

Do 16 grudnia 2021 Zamawiający mogą się zgłaszać do udziału w II etapie pilotażu produkcyjnego Platformy e-Zamówienia

  Do 16 grudnia 2021 Zamawiający mogą się zgłaszać do udziału w II etapie pilotażu produkcyjnego Platformy e-Zamówienia
Najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące zgłoszeń do II etapu: obok Zamawiających dotychczas biorących udział w pilotażu (97 Zamawiających) - udostępniono pilotaż
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 3.12.2021

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:00 Sygn. akt: 3395/21 Odwołujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS Bogdan Grochowski - Lublin Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 2.12.2021

Wokanda KIO Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3376/21 Odwołujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "FACTUM" Sp. z o.o. - Bydgoszcz Zamawiający: 44 WOG - Krosno Odrzańskie  
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł