NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90448
Liczba postów: 145799
Liczba tematów: 18643

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

1 marca 2021 roku – Pozew cywilny – prosta droga do zapłaty za szkodę przedsiębiorcy w przetargu – uchwała SN

    1 marca 2021 roku – Pozew cywilny – prosta droga do zapłaty za szkodę przedsiębiorcy w przetargu – uchwała SN
Pozew o odszkodowanie za naruszenia w przetargu nie wymaga wcześniejszego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej ani sądu, że do nich doszło. Poszkodowany może bezpośrednio kierować pozew do sądu cywilnego. To sedno
Przeczytaj pełny artykuł

Nowa Ustawa PZP okiem Wykonawcy – szkolenie praktyczne – 29 marca 2021

  Polecamy najbliższe szkolenie poświęcone nowym rozwiązaniom wprowadzonym do zamówień publicznych, dedykowane rynkowi Wykonawców. Cykliczne szkolenie poświęcone praktycznemu stosowaniu nowych przepisów obowiązujących w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2021 roku.
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 5.3.2021

Wokanda KIO Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 89/21 Odwołujący: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów - Warszawa Zamawiający: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Przeczytaj pełny artykuł

Nowa wersja aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków: Nowy próg udzielania zamówień publicznych – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych. Obecnie dolny próg jej obowiązywania nie jest już
Przeczytaj pełny artykuł

22 stycznia 2021 roku – Czy w świetle brzmienia art. 601 ust. 2, w stosunku do kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE, Instytucje Zarządzające dalej będą mogły orzekać w zakresie nieprawidłowości …

  22 stycznia 2021 roku – Czy w świetle brzmienia art. 601 ust. 2, w stosunku do kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE, Instytucje Zarządzające dalej będą mogły orzekać w zakresie nieprawidłowości …
PYTANIE:  Czy w świetle brzmienia art. 601 ust. 2, w stosunku do kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE, Instytucje Zarządzające dalej
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł