NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

OPRACOWANIE: Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.

    OPRACOWANIE: Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.
Opracowanie przedstawia różne mechanizmy waloryzacji, co powinno ułatwić konstruowanie klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego. Opracowanie jest efektem działania grupy roboczej, w której obok przedstawicieli Urzędu Zamówień
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 2.12.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:30 Sygn. akt: 3050/22 Odwołujący: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. - Warszawa Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich - Warszawa   Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:30
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 1.12.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 405 Godzina: 10:30 Sygn. akt: 3041/22 Odwołujący: "WM" Wiesław Matusik - Gródek nad Dunajcem Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie -
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 30.11.2022

Wokanda KIO Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3050/22 Odwołujący: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. - Warszawa Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 29.11.2022

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 402 Godzina: 09:40 Sygn. akt: 3006/22 Odwołujący: REMONDIS Kroeko Sp. z o.o. - Krosno Zamawiający: Gmina Domaradz - Domaradz
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł