1 lutego 2021: Tryb podstawowy – schematy postępowań

Zapraszamy do zapoznania się oraz do korzystania ze schematów przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego.

Eksperci Urzędu Zamówień Publicznych przygotowali 3 warianty, zgodnie z regulacjami nowego Prawa zamówień publicznych. Schematy uwzględniają więc postępowanie bez negocjacji, postępowanie z możliwością negocjacji, a także postępowanie, w którym negocjacje są obligatoryjne.

Zobacz WARIANT 1 TRYBU PODSTAWOWEGO– bez negocjacji
Zobacz WARIANT 2 TRYBU PODSTAWOWEGO – z możliwością negocjacji
Zobacz WARIANT 3 TRYBU PODSTAWOWEGO – obligatoryjność negocjacji

Ostatnie wpisy