1 marca 2021 roku – Pozew cywilny – prosta droga do zapłaty za szkodę przedsiębiorcy w przetargu – uchwała SN