10 MARCA 2023 roku – Zamówienia publiczne: Równość stron umowy nie jest wykluczona