11 czerwca 2021 roku – MRPiT: Polska podjęła działania, by zapewnić zgodność krajowego prawa zamówień publicznych z unijnym