12 sierpnia 2020 roku – Prawo zamówień publicznych skomplikuje wybór PPK

Zwolnienie ze stosowania unijnych progów, po przekroczeniu których m.in. pracodawcy samorządowcy będą musieli zastosować procedurę przetargową przy tworzeniu PPK, obowiązuje tylko do końca roku. Jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o PPK), będą miały obowiązek utworzenia PPK w I kwartale 2021 r. Gdyby nie nastąpiła zmiana prawa zamówień publicznych (p.z.p.), nie byłoby żadnych wątpliwości, że przy wyborze instytucji finansowej do zarządzania PPK nie muszą one stosować procedur przetargowych. Ale od nowego roku tak już nie będzie, bo ustawa o PPK została znowelizowana tzw. tarczą antykryzysową 4.0, gdzie choć zostało zapisane zwolnienie z p.z.p., to jednak tylko do progów unijnych. Po ich przekroczeniu pracodawcy będą musieli zastosować procedurę przetargo

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 12 sierpnia 2020 roku.

Ostatnie wpisy