13 lipca 2020 roku – Zamówienia publiczne. Po podpisaniu kontraktu odwołanie traci sens.