13 stycznia 2020 roku – Zamówienia publiczne: wizja lokalna i zebranie wykonawców

Nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie dopiero za rok, ale już znamy jego kształt i wiemy, że ustawodawca kładzie w nim większy nacisk na współpracę zamawiającego z wykonawcami. Nowa ustawa zachęca do dialogu i bardziej partnerskich rozmów o kształcie przedmiotu zamówienia. Rynek ma w tym względzie dalece większą wiedzę niż zamawiający, wobec czego wymiana informacji może być tylko z korzyścią dla obu stron. Zamawiającemu może pozwolić lepiej opisać przedmiot zamówienia, tak by mógł uzyskać dokładnie to, co jest mu potrzebne. Z kolei wykonawcom daje szansę lepiej dostosować ofertę do potrzeb zamawiającego, ale też zwrócić mu uwagę, jeżeli istnieją na rynku rozwiązania, o których zamawiający nie wiedział.

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 13 stycznia 2020 roku.

Ostatnie wpisy