14 października 2021 roku – Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne – na jakich zasadach.