15 lipca 2019 roku – KIO: Wykonawca jest zobowiązany podać cenę w sposób wskazany w specyfikacji przetargu.