17 marca 2023 roku – Nie każde naruszenie przepisów skutkuje unieważnieniem przetargu.