17 marca 2023 roku – Zmiany w umowie z zamawiającym mogą stanowić pomoc publiczną.