17 września 2019 roku – Sztywne przepisy i wygórowane warunki. Przedsiębiorcy odchodzą z rynku zamówień publicznych