Szefowa MPiT przedstawi 17 lipca na forum ONZ raport, który opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez nasz kraj celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.