18 grudnia 2021 – przerwa techniczna w działaniu miniPortalu