18 lutego 2021 roku – Brexit: zamówienia publiczne – zmiany w relacjach z Wielką Brytanią

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w polskim prawie zamówień publicznych pojawiło się wiele zmian, a to ze względu na wejście w życie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych („ustawa Pzp”). Jednak nie są to jedyne zmiany dotyczące zamówień publicznych, do jakich doszło 1 stycznia 2021 roku. Od tego dnia obowiązują bowiem nowe zasady w relacjach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w zakresie prawa zamówień publicznych. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej spowodowało, że we wzajemnych stosunkach przestało obowiązywać unijne prawo pierwotne i wtórne, a co za tym idzie także dyrektywy określające sposób postępowania w zakresie zamówień publicznych.

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2021 roku.

Ostatnie wpisy