19 lutego 2019 roku – Co warto zmienić w przepisach o zamówieniach publicznych?

W ubiegłym tygodniu minął termin na składanie stanowisk do przedstawionego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektu całkiem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która ma zastąpić nowelizowany już ponad 60 razy akt z 2004 r. Przedstawione uwagi będą teraz analizowane i być może jakaś ich część wpłynie na zmiany w projekcie. Jednocześnie jednak Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z ministerstwem postanowili zorganizować bezpośrednie spotkanie osób zainteresowanych nowymi przepisami. Na sobotni hackathon zaproszono 100 przedstawicieli zamawiających i wykonawców, jak i też organizacji działających na rynku. Podzieleni na 10 grup przygotowali oni kilkadziesiąt propozycji zmian, które ich zdaniem mogłyby ulepszyć projektowane przepisy.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 19 lutego 2019 roku.

Ostatnie wpisy