19 marca 2021 roku – Nowe prawo zamówień publicznych: trzy warianty pozwalają na dopasowanie do zamówienia

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., wprowadza tryb podstawowy, czyli zupełnie nową procedurę udzielania zamówień, właściwą wyłącznie dla zamówień, których wartość nie przekracza progu unijnego. Tryb ten zachowuje niektóre sprawdzone i wykorzystywane na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy p.z.p. rozwiązania, jednocześnie wprowadzając nowe możliwości, znacznie uelastyczniające prowadzenie postępowania. Tryb podstawowy jest w pełni konkurencyjny, a dla jego zastosowania nie jest konieczne spełnienie jakichkolwiek przesłanek. W trybie podstawowym przewidziano trzy warianty prowadzenia postępowania, dzięki czemu zamawiający będzie mógł dopasować sposób procedowania do specyfiki udzielanego przez siebie zamówienia. Rozpoczęcie

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 19 marca 2021 roku.

Ostatnie wpisy