2 SIERPNIA 2023 roku – Rynek zamówień publicznych osiągnął rekordową wartość. Największy wpływ miała jednak inflacja.