20 WRZEŚNIA 2023 roku – Bez wątpliwości przy zamówieniach na transport