NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

24 lutego 2021 roku – Czy Zamawiający ma nadal obowiązek informowania Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki o wartości równej lub przekraczającej progi unijne?

24 lutego 2021 roku – Czy Zamawiający ma nadal obowiązek informowania Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki o wartości równej lub przekraczającej progi unijne?

PYTANIE: Czy Zamawiający ma nadal obowiązek informowania Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki o wartości równej lub przekraczającej progi unijne?

ODPOWIEDŹ: 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., nie ustanawia obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, jak miało to miejsce w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843) obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że zamawiający wszczynając postępowania na podstawie obecnie obowiązującej ustawy nie ma obowiązku przekazywania Prezesowi Urzędu takiego zawiadomienia.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888