26 marca 2019 roku – Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert.

Najnowsze wyniki kontroli UZP, a także orzecznictwo KIO potwierdzają, że przesłanki odstąpienia od zasady jawności muszą być interpretowane możliwie wąsko.

Przyglądając się ofertom składanym w publicznych przetargach, można dojść do wniosku, że w zasadzie wszystko może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie chodzi o nawet najszerzej rozumiane know-how, ale o takie informacje, jak termin realizacji zamówienia czy wykaz maszyn, które zostaną wykorzystane do jego realizacji. I to nawet wtedy, gdy są one narzucone przez zamawiającego.

Ostatnio wielką popularnością cieszy się utajnianie tożsamości i doświadczenia osób, które mają nadzorować wykonanie inwestycji.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 26 marca 2019 roku.

Ostatnie wpisy