27 marca 2019 roku – Platforma do elektronicznego fakturowania – sposób na digitalizację obiegu dokumentów w sektorze publicznym.

Od 18. kwietnia bieżącego roku zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych będą mieli nowy obowiązek.Wynika on z dyrektywy 2014/55/UE, której następstwem jest ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (z 9. Listopada 2018r.). Tym obowiązkiem jest nałożenie odbioru faktury w formie elektronicznej. Ma w tym pomóc nowe, bezpłatne narzędzie – platforma do elektronicznego fakturowania (PEF). Jak działa PEF i w jaki sposób można ją wdrożyć? Czy to rozporządzenie jest początkiem kompletnej informatyzacji przedsiębiorstw publicznych?

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 27 marca 2019 roku.

Ostatnie wpisy