28 lipca 2020 roku – Przygotowanie efektywnego postępowania w zamówieniach publicznych.