28 października 2019 roku – Eksperci pomogą prezesowi we wprowadzaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych.