28 sierpnia 2019 roku – Nowe prawo zamówień publicznych wzmocni pozycję wykonawców i podwykonawców.