28 września 2020 roku – Zamówienia publiczne: skutki wykonania zamówienia przez niezgłoszonego podwykonawcę.

Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, czy wskazanie nazw podwykonawców w ofertach jest dla wykonawców wiążące na dalszym etapie postępowania. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, ma za zadanie tę niepewność uchylić. Wykonawca, który zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia publicznego, a nie jest w stanie jego wykonać własnymi siłami, poszukuje rozwiązań prawnych pozwalających na zaangażowanie podmiotów trzecich. Gdy sytuacja taka wystąpi dopiero na etapie realizacji zamówienia, wykonawca ma do wyboru ….

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 28 września 2020 roku.

Ostatnie wpisy