29 czerwca 2022 roku – Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?