29 października 2020 roku – Zmiany w nowym Pzp procedowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt obejmuje również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Celem zmian jest przede wszystkim doprecyzowanie kwestii dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – projektowane zmiany wynikają zarówno z dokonanej analizy nowego Pzp, jak i uwzględnienia stanowisk interesariuszy systemu zamówień publicznych wyrażanych w czasie spotkań, konferencji, czy warsztatów, a także są wynikiem zapytań o interpretację przepisów nowego Pzp.

Zobacz więcej

Ostatnie wpisy