29 WRZEŚNIA 2023 roku – Niejasna oferta zamawiającego – co może zrobić przedsiębiorca?