NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

3 grudnia 2020 – nowe Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych – Senat przyjął ustawę bez poprawek.

3 grudnia 2020 – nowe Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych – Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Dnia 3 grudnia br. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wprowadził poprawek do ustawy.

Ustawa została skierowana do podpisu Pezydenta. Najważniejszą zmianą w nowym Prawie zamówień publicznych będzie:

  • skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej.

Zobacz Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888