31 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Rekomendacje do postanowień umów dotyczących kar umownych