5 listopada 2019 roku – Zamówienia publiczne: Nie będzie przesunięć terminu elektronizacji.