„Celem nowego prawa zamówień publicznych, którego założenia zaczynamy dzisiaj konsultować, jest przede wszystkim ułatwienie procedur w taki sposób, aby więcej zamawiających pojawiło się w puli zamówień” – wskazała szefowa MPiT.