6 lipca 2020 roku – Zamówienia publiczne: czy można inaczej traktować małych i dużych wykonawców?