6 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Roszczenia o koszty pośrednie w przedłużonych terminach realizacji inwestycji

Istotny element ceny kontraktowej, który wykonawcy uwzględniają na etapie postępowania przetargowego stanowią tzw. koszty pośrednie obejmujące koszty utrzymania budowy oraz koszty utrzymania przedsiębiorstwa wykonawcy w trakcie realizacji robót. Niejednokrotnie dochodzi jednak do opóźnienia w wykonaniu kontraktu i w konsekwencji realizowania inwestycji w terminie dłuższym niż pierwotnie zakładano. Wykonawcy, którzy z tego powodu ponoszą dodatkowe koszty pośrednie, mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko zamawiającemu.

Zobacz więcej w Rzeczpospolitej z dnia 6 października 2023 roku.

Ostatnie wpisy