NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

7 listopada 2018 roku – JEDZ: czy ma znaczenie, jak złożono dokument zamówienia

7 listopada 2018 roku – JEDZ: czy ma znaczenie, jak złożono dokument zamówienia

Zamawiający inni niż centralny od 18 października 2018 r. mają obowiązek komunikowania się z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie takie wprowadzone zostało art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1020, 1579 i 1920) w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1603). To kolejny etap procesu elektronizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Już bowiem od 18 kwietnia 2018 r. w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – dalej „JEDZ” – stosuje się art. 10a p.z.p. Oznacza to w praktyce, że w tzw. postępowaniach unijnych komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami może odbywać się jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a dodatkowo wymienione w art. 10a ust. 5 p.z.p. kategorie oświadczeń, czynności prawnych muszą być sporządzone wyłącznie w formie elektronicznej. Tym samym ustawodawca wyłączył w odniesieniu do tzw. postępowań unijnych zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższym zmianom legislacyjnym nie towarzyszyły jednak żadne zmiany w zakresie art. 297 § 1 k.k., który udziela ochrony karnoprawnej m.in. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tymczasem zestawienie treści art. 10a ust. 5 p.z.p. z art. 297 § 1 k.k. determinuje wątpliwość wyrażającą się w pytaniu: „Czy złożenie nierzetelnego dokumentu JEDZ w formie elektronicznej jest w ogóle karalne?”.

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 7 listopada 2018 roku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77695
Liczba postów: 140822
Liczba tematów: 17654

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie