8 lutego 2021 roku – Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego

Polski ustawodawca nie wprowadził do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (dalej: nowe Pzp) szczególnych rozwiązań prawnych odnoszących się do odszkodowań w zamówieniach publicznych, pomimo że dyrektywy odwoławcze: 89/665/EWG i 92/13/EWG zobowiązują go do przyjęcia odpowiednich środków obejmujących m. in. prawo do przyznania odszkodowania wykonawcom, którzy doznali uszczerbku w wyniku naruszenia prawa przez zamawiającego.Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 8 lutego 2021 roku.

Ostatnie wpisy