8 października 2020 roku – KOMUNIKAT UZP: Prace nas platformą toczą się zgodnie z harmonogramem.

Powołując się na duże zainteresowanie jakie budzi elektronizacja procesu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował komunikat, w którym informuje o bieżącym stanie prac nad Platformą e-Zamówienia. W treści komunikatu czytamy, że prace nad Platformą przebiegają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej UZP – kliknij i zobacz

Prace nad Platformą podzielono na 6 Etapów w ramach, których udostępnione będą poszczególne moduły i komponenty. W ramach Etapu I wykonano Projekt Techniczny (założenia rozwiązań architektonicznych) oraz wstępny projekt Portalu Dostępowego Platformy e-Zamówienia. Obecnie trwają odbiory Etapu II w ramach którego nastąpi implementacja Portalu Dostępowego Platformy, wdrożenie Modułu Tożsamości oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń. Na 2 listopada zaplanowane jest wdrożenie modułu umożliwiającego rejestrację użytkowników. W tym samym momencie do dyspozycji użytkowników oddany zostanie komponent edukacyjny, który zawierać będzie interaktywne instrukcje ukazujące „krok po kroku” udostępnione funkcjonalności systemu, a także system służący do obsługi zgłoszeń. Do końca roku przewidziane do oddania są następujące elementy Platformy realizowane w ramach Etapu III.1:

  • Formularze służące do elektronicznej komunikacji w procesie udzielania zamówień publicznych;
  • Formularze ogłoszeń krajowych oraz formularz Planu postępowań, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku;
  • Moduł Ogłoszeń wraz z Biuletynem Zamówień Publicznych i Planem Postępowań.

Do 31 marca przewidziane jest oddanie Etapu III.2, w ramach którego udostępniony zostanie Moduł składania ofert i wniosków.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że niezależnie od prowadzonych prac w ramach projektu e-Zamówienia  zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu dostosowanie miniPortalu do obsługi wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia, dla których po 1 stycznia 2021 roku powstanie obowiązek zapewnienia komunikacji elektronicznej – tzw. miniPortal BIS. Prowadzone prace w ramach miniPortalu BIS pozwolą na:

  • zapewnienie ciągłości obsługi komunikacji elektronicznej, w tym składania ofert i wniosków w postaci elektronicznej (według wymagań wynikających z nowej ustawy PZP) aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach Platformy, co zaplanowane jest na I kwartał 2021 r. Prace obejmują również poprawki w systemie w tych obszarach, w których użytkownicy zgłaszali potrzebę zmian w miniPortalu.
  • kontynuację postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r.

Ostatnie wpisy