9 SIERPNIA 2023 roku – Niewykorzystana instytucja biegłego w zamówieniach publicznych.