Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych

Urząd Zamówień Publicznych przygotował „Rekomendacje dotyczące analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych”. Dokument jest efektem wspólnych prac grupy roboczej zajmującej się kwestiami zamówień publicznych na wyroby medyczne.

W pracach grupy, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, uczestniczyli reprezentanci następujących zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie: Federacja Przedsiębiorców Polskich, MedTech Polska, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, Polska Federacja Szpitali, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Unia Szpitali Klinicznych.

Zobacz treść rekomendacji

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy