Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opracowany został informator na temat aspektów społecznych w nowym Prawie zamówień publicznych.

Informator „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych” został poświęcony rozwiązaniom umożliwiającym stosowanie aspektów społecznych, przewidzianym w ustawie z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które ułatwiają dostęp do realizacji zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym.

W publikacji została przedstawiona idea społecznych zamówień publicznych oraz najważniejsze rozwiązania pozwalające osiągać dodatkowe korzyści społeczne przy udzielaniu zamówień. W Informatorze znajduje się również wyjaśnienie, czym jest ekonomia społeczna i dlaczego warto zlecać realizację zamówień publicznych podmiotom działającym w tej sferze. Są tu także wskazówki dotyczące stosowania społecznych zamówień publicznych w praktyce oraz informacje o narzędziach i mechanizmach, które mogą w tym pomóc. W załączniku do publikacji znajdują się użyteczne źródła informacji przydane w stosowaniu społecznych zamówień publicznych. Informator skierowany jest przede wszystkim do zamawiających, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą z niego również korzystać wykonawcy zamówień publicznych, w szczególności podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne). Publikacja ma zachęcać do korzystania z rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne określonych w nowym Prawie zamówień publicznych i ułatwiać ich stosowanie przez zamawiających, zwłaszcza jako instrumentu wspierającego

Zobacz Informator

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy