Blog

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Opłacenie polisy ubezpieczeniowej w kontekście oceny posiadania przez wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia

Opłacenie polisy ubezpieczeniowej w kontekście oceny posiadania przez wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia

Przegląd prasy

8 KWIETNIA 2024 ROKU – Utrudnienia i niezdrowa konkurencja? Zamówienia publiczne do reformy.

Projekt zmian szykuje Rada Dialogu Społecznego. Zaproponuje m.in. korektę zasad waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Zobacz więcej w Rzeczpospolitej z 8 kwietnia ...

Przegląd prasy

9 KWIETNIA 2024 ROKU – Wykonawcy mogą dochodzić odszkodowania za utraconą szansę.

Wprawdzie do państw członkowskich UE należy określenie elementów szkody, które są dopuszczone pod kątem odszkodowania, jednak za każdym razem prawo ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 12.04.2024

Sala rozpraw: 405 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 1043/24 Odwołujący: A+V Sp. z o.o. – Wrocław Zamawiający: Politechnika Wrocławska – Wrocław Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 406 Godzina: 12:30 ...

Aktualności Wydarzenia

Odliczamy już dni do 3-dniowych Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza – Ustka, 24-26 kwietnia 2024

24-26 kwietnia 2024, Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka - mec. Łukasz Mackiewicz: „PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CASE STUDY): Uproszczenie procedur zamówieniowych a usprawnienie procesu zakupowego. Praktyczne warsztaty zamówień publicznych – znaczenie przepisów Dyrektywy w procesie zamówieniowym.”

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 11.04.2024

Sala rozpraw: 405 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 1041/24 Odwołujący: Ziemia Polska Sp. z o.o. – Warszawa Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. – Kutno ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 10.04.2024

Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 405 Godzina: 09:30 Sygn. akt: 989/24 Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” sp. z o.o. – Gorlice Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o. ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 9.04.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:30 Sygn. akt: 977/24 Odwołujący: NTT Technology Sp. z o.o. – Warszawa-Wesoła Zamawiający: Centralny Zarząd Służby Więziennej – Warszawa Ogłoszenie orzeczenia ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 8.04.2024

Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 402 Godzina: 09:30 Sygn. akt: 902/24 Odwołujący: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. – Warszawa Zamawiający: Miasto Stołeczne ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 5.04.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 925/24 Odwołujący: Light On Sp. z o.o. – Warszawa Zamawiający: Gmina Nowosolna – Łódź Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. ...