Aktualności

Aktualności Przegląd prawa

INSTRUKCJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Obowiązek płacenia wykonawcy wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

INSTRUKCJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: publikowanie ogłoszeń w DUUE

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności

Zapowiedź 2-dniowych praktycznych Warsztatów eNotices2

Zapraszamy praktyczne warsztaty eNotices2. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie w formule online i prowadzone będą przez Michała Kunikowskiego.

Aktualności Wydarzenia

3-dniowe Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza – Ustka, 24-26 kwietnia 2024

24-26 kwietnia 2024, Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka - mec. Łukasz Mackiewicz: „PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CASE STUDY): Uproszczenie procedur zamówieniowych a usprawnienie procesu zakupowego. Praktyczne warsztaty zamówień publicznych – znaczenie przepisów Dyrektywy w procesie zamówieniowym.”

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Dopuszczalność przelewu wierzytelności przysługującej wykonawcy zamówienia publicznego na rzecz podwykonawcy.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Wydarzenia

3-dniowe szkolenie: Zamówienia Publiczne dla Początkujących – mec. Łukasz Bochenek – ŁAŃCUT, 17-19 kwietnia 2024

Szkolenie PZP dla Początkujących - mec. Łukasz Bochenek 17-19 kwietnia 2024 Łańcut, Hotel Sokół ****. Intensywne 3 dni z zamówienia publicznymi. Sprawdź zakres już teraz! Zapraszamy!

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Śmierć wykonawcy zamówienia publicznego – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – w kontekście przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

SWZ
Aktualności

Jak na platformie e-Zamowienia prawidłowo przygotować i opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części – instrukcja

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Wydarzenia

Szkolenie Jacka Jerki – formularze ogłoszeń eNotices2 krok po kroku.

Szkolenie Jacka Jerki: Stosowanie formularzy do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE. Sporządzanie ogłoszeń na e-Notices2 krok po kroku.